10 millioner til testanlegg i Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 13.02.2015 / Oppdatert: 13.02.2015
Ola Borten Moe på Fotavtrykk Telemark 2015
Ola Borten Moe, direktør i Siva.
Foto: Max Emanuelson
Åpne

Konferansen, som ble arrangert for andre gang, samlet over 150 personer fra næringsliv, organisasjoner og politikk i Bok & Blueshuset på Notodden, og hadde i år tittelen «Fra ord til handling». Konferansens sentrale problemstilling var dermed: hvordan skaper vi arbeidsplassvekst i fylket?

- Størst potensiale til å lykkes

Nyheten om at Siva utforsker nye produksjonsmetoder for næringslivet i Norge kom torsdag. Et av disse prosjektene blir igangsatt ved Herøya Industripark, med Herøya, Notodden og Kongsberg Innovasjon som partnere, fortalte Ola Borten Moe, tidligere olje- og energiminister.

- Tanken er å koble miljøene tettere sammen, og utnytte hverandres styrker bedre.

Regionen får tilgang på lokaler til å teste ut nye produksjonsmetoder, lage prototyper og stimulerer masseproduksjon.

- Vi har valgt dette miljøet fordi det leverer best og har størst potensiale for å lykkes, sa Borten Moe til publikum.

Krever høy kompetanse

Visjonen er å skape en nasjonal pilotarena for utvikling av prosesser og teknologigier som krever høy industriell kompetanse, forteller Lise Bartnes Aalberg, utviklingsdirektør i Siva i en pressemelding.

- Pilotarena Herøya skal være en møteplass hvor idehavere og gründere møter kompetente teknologiske miljø og investorer – både offentlige og private.

Bartnes Aalberg tror anlegget vil gjøre det lettere å lage nye produkter.

- Dette vil komme mange aktører til gode. Et slikt anlegg vil senke terskelen for å sette nye produkter i produksjon. Det vil minske oppstartsrisiko og være avgjørende for å kvalitetssikre innovasjonsprosessen i større prosjekt, Sier Aalberg.

Varierende program

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo, Casper Claudi Rasmussen fra Markedshøyskolen i Oslo og Allan Boye Hansen, gründer, Calora Subsea var blant av de øvrige foreleserne på Fotavtrykk-konferansen.

Også Hans Anton Stubberud fra Handelshøyskolen og Ole Henrik Gusland fra Høgskolen i Vestfold og Buskerud holdt inspirerende foredrag.

Konferansen ble avsluttet av Per Olav Sørensen, som har regissert tv-serien «Kampen om Tungtvannet».