10 millioner ekstra til kollektivsatsing i Grenland

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 02.07.2015 / Oppdatert: 02.07.2015
Busspassasjer leser avis på bussen
Midlene skal brukes til tiltak for kollektivtrafikanter, syklister og gående.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

– Bedre kollektivtilbud gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle trafikanter til gode. Vi gir nå Skien og Porsgrunn en ekstra håndsrekning for å øke kollektivsatsingen i byen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Grenland, i likhet med andre storbyområder, mottar i dag statlige midler innenfor «Belønningsordningen» for å bedre kollektivtransport og for å legge til rette for mindre bilbruk i byområdene.

Byområdet skal bruke midlene til tiltak for kollektivtrafikanter, syklister og gående.

Bedt om å søke

I behandlingen av statsbudsjettet for 2015 vedtok Stortinget å øke bevilgningen til Belønningsordningen med 325 millioner kroner i 2015.

Alle de ni byområdene som er omfattet av belønningsordningen ble bedt om å komme med forslag til hvordan disse midlene kunne avvendes. Telemark fylkeskommune søkte på vegne av Skien, Siljan og Porsgrunn kommuner og Telemark fylkeskommune.

Bedre kollektivtransport og mindre bilbruk

Grenland får 10 millioner kroner ekstra i belønningsmidler for 2015, som følge av budsjettforliket i Stortinget. Disse midlene kommer i tillegg til de 60 millioner kronene som allerede er tildelt i 2015.

Midlene er fordelt til de byområdene hvor de vil gi størst nytte og der de i størst grad bygger opp under målsettingene i belønningsavtalene om bedre kollektivtransport og mindre bilbruk.

Samferdselssjef i Telemark fylkeskommune, Bjørg Hilde Herfindal, er glad for de 10 millionene som nå kommer i tillegg.

- Dette er viktig for arbeidet med å få flere til å reise med buss og færre til å bruke bil.