Vil ha fortgang for bypakka

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 17.11.2014 / Oppdatert: 17.11.2014
På bildet: Fylkesordfører Terje Riis-Johansen, ordfører i Skien, Hedda Foss Five, ordfører i Porsgrunn, Øystein Beyer og ordfører i Siljan, Gunn Berit Holmelid
Fylkesordfører Terje Riis- Johanasen sammen med ordfører i Skien, Hedda Foss Five, ordfører i Porsgrunn, Øystein Beyer og ordfører i Siljan, Gunn Berit Holmelid.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Midt i morgenrushet mandag møtte fylkesordfører Terje Riis-Johansen, ordførere og gruppeledere i bystyrer og fylkestinget opp med gravemaskin og lastebil for å vise at de er klare.

- Vi er utålmodige og bekymret. Nye utsettelser betyr at køene blir som før – unødvendig lenge, sier fylkesordføreren.

Det var i juni 2013 et bredt tverrpolitisk vedtak om Bypakke Grenland ble fattet i Telemark fylkeskommune og kommunene Porsgrunn, Skien og Siljan.

- Det har vært en bred lokal prosess som har konkludert med hvordan vi ønsker å løse trafikk- og  miljøutfordringene i Grenland, gjennom Bypakka, sier Riis-Johansen.

Brev til samferdselsministeren

Nå sender ordførerne og gruppeledere i bystyrene og fylkestinget brev til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

- Vi forventer at Samferdselsdepartementet forbereder stortingsproposisjonen for Bypakke Grenland umiddelbart etter at KS2 er fullført i desember, står det i brevet.

Enstemmig Grenlandsråd også bekymret

Fredag signerte dessuten et samlet Grenlandsråd kommuner et brev med liknende budskap til samferdselsministeren.

- Et enstemmig Grenlandsråd ser med bekymring på at beslutningen om vedtak vedrørende finansiering av Bypakke Grenland trekker ut i tid. En forsinkelse vil hindre oppstart høsten 2015, og ytterligere fordyre prosjektet. De trafikale flaskehalsene haster det med å løse. Effekten av Bypakka er avhengig av fremdrift i flere prosjekter dersom vi skal vi få den ønskede miljøgevinsten departementet forventer seg i samarbeid med kommuner og fylkeskommunen, heter det i brevet.

Grenlandsrådet består av seks kommuner i nedre Telemark, inkludert Bamble, Kragerø og Drangedal.

1. april 2015

Fylkesordfører, ordførere og gruppeledere håper gravemaskiner og lastebiler skal være i gang til våren. Ordførerne utfordrer samferdselsminister Ketil Solvik til at Stortinget får vedtatt bypakka innen 1. april neste år.

- Får vi det til kan vi fortsatt unngå at bilistene blir stående unødvendig lenge i køen, og at de andre gode tiltakene i bypakka blir utsatt, sier fylkesordfører Riis-Johansen.

Han legger til at man også unngår at prosjektene blir unødvendig fordyret.

- For hver dag som går, så øker kostnadene, mer skal betales tilbake, mer skal kreves inn.

Fylkesordføreren holder appell i Lilleelvkrysset

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen holder appell om bypakka i Lilleelvkrysset.


Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne