Vil bruke 17 millioner mer

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 19.11.2014 / Oppdatert: 19.11.2014
Politikerne i fylkesutvalget har møte 18. november 2014.
Fylkesutvalget diskuterer budsjett for neste år.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Det rød-grønne flertallets forslag, som ble fremmet av Lise Wiik (Ap), ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer under Telemark fylkesutvalgs møte denne uka.

Posisjonen har prioritert videregående opplæring (6,450 millioner kroner), næring (5 millioner kroner) og kultur (4,71 millioner kroner) i sitt forslag. Hovedutvalg for samferdsel har dessuten fått 1 millioner kroner i økte midler til miljøtiltak og trafikksikring.

Det betyr blant annet en videreføring av gratis elev-PC-er, penger til spesialundervisning, etterutdanning av lærere, bedret skolehelsetjeneste, tilrettelegging for e-læring og arbeid mot mobbing.

Vedtaket innebærer også en økt satsning på å skape flere arbeidsplasser og økt tilflytting til Telemark.

Les også:Må stramme inn beltet

Ytterligere krafttak

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen sier hun hadde regnet med en økning i politikernes forslag.

- Vi ser at vi har utfordringer. Fylkeskommunen må ta ytterligere krafttak for å komme i mål, hvis dette blir endelig vedtatt.

Evensen forteller at administrasjonen nå ser på hvordan dette kan realiseres.

- Men i den økonomiske situasjonen er det krevende. Dette betyr driftsmessige konsekvenser og ytterligere innsparinger.

De økte rammene vil bli finansiert av oppsparte midler, i form av fond.

Mer til kultur

Fylkesrådmannen hadde lagt inn en hel del innsparinger innen kultur, men mye av dette ble reversert i vedtaket i fylkesutvalget.

Blant annet ønsker fylkesutvalget å reversere kutt på 700.000 kroner på arrangementer og prosjekter og 130.000 kroner til Fylkesbiblioteket, samtidig som de vedtok økninger; blant annet 500.000 til Lysbuen og 350.000 kroner til Sørnorsk filmsenter.

Endelig behandling av budsjettet skjer på fylkestinget i desember.

Opposisjonen vil bruke 50 millioner mer

I den borgerlige opposisjonens forslag til vedtak ønsket de å bruke 50 millioner kroner mer enn fylkesrådmannen. De vil blant annet bruke 20 millioner kroner mer på asfaltering.

- Telemark har de dårligste veiene i landet, sa Gunn Marit Helgesen (H).

Opposisjonen vil blant annet bruke 5 millioner kroner til kollektivtiltak, 5 millioner til vekstfremmende tiltak, 2 millioner til deltakelse i EU-programmet, 1 million kroner til kulturtiltak rettet mot eldre, 1 million kroner til frivillige lag og organisasjoner, 2 millioner kroner til arbeid og prosjekter i forbindelse med UNESCO-søknad, 6 millioner på videregående opplæring (elev pc-er og økt lærlingtilskudd) og 3 millioner til museumsformål.

I tillegg fremmet opposisjonen verbalforslag hvor de ber fylkesordfører og gruppeledere legge frem en sak om politisk organisering for neste valgperiode hvor antall medlemmer i utvalgene blir redusert.

De fremmet også et verbalforslag som går videre til fylkestinget, hvor fylkestinget ber fylkesrådmannen undersøke mulighetene for å samordne og effektivisere administrasjonen og teknisk drift i ferjeselskapene i Brevik og Kragerø, og Telemarkskanalen.