Vi må ikkje gje oss!

Av: Tania Ripoll / Publisert: 02.06.2014 / Oppdatert: 03.06.2014
Vi må ikkje gje oss! Hovedutvalg for samferdsel anmoder Samferdselsdepartementet om fortsatt drift på Bratsbergbanen
Åpne

Hovedutvalg for samferdsel var i kampmodus da de 2. juni diskuterte Bratsbergsbanen.

6,3 millioner til elektrifisering

Til behandling var forslag fra fylkesrådmannen om å bidra med halvparten av de nødvendige midlene for å få elektrifisert de siste 800 m av banestrekningen, ned til Notodden Kollektivterminal.

Forutsetningen for vedtaket var at Jernbaneverket skulle bidra med resten.

Tydelige meldinger

Både posisjon og opposisjon brukte anledningen til å si sin mening til Samferdselsdepartementet, som har varslet mulig stans i driften etter at prøveperioden for Bratsbergbanen opphører i desember.

-Vi skal ikkje gje oss, sa Beate Marie Dahl Eide.

Hun mente det hastet med å gi klare signaler til Samferdselsdepartementet, og la på vegne av Arbeiderpartiet, SV og SP frem et forslag til uttalelse til Samferdselsdepartementet .

Negative signaler

Uttalelsen kom på bakgrunn av møtet som fylkesordfører Terje Riis-Johansen og Notodden-ordfører Jørn Christensen onsdag 28.5 hadde med samferdselsministeren.

Etter møtet meldte ordførerene at de hadde opplevd liten forståelse i departementet for at uforutsigbar drift på banen på grunn av forhold som ras, flom og togbrann gjorde at målet om 100 000 passasjerer hadde vært  vanskelig å nå.

En lidelseshistorie

- Historien om Bratsbergbanen er en lidelseshistorie så voldsom at å få 100 000 mot den bakgrunnen er komplett umulig, sa FrPs Nils Bjørnflaten.

Venstres Johan Tønnes Løchstøer var helt enig: 

- NSB har gjort en veldig dårlig jobb med Bratsbergbanen, sa han. - Den gang en vedtok målet om 100 000 passasjerer var det et realistisk mål, sa han.

Enstemmig vedtatt

Forslaget fra fylkesrådmannen om tilskudd til elektrifisering ble enstemmig vedtatt av hovedutvalget, med et tilleggspunkt om at tilskuddet forutsatte fortsatt drift av Bratsbergbanen utover prøveperioden, som er ferdig i desember.

Enstemmig uttalelse

Også uttalelsen fikk enstemmig oppslutning fra hovedutvalg for samferdsel, og oversendes Samferdselsdepartementet, med kopi til Telemarksbenken.