Tok opp etter- og videreutdanning i fylkestinget

Av: Pål Horsle / Publisert: 29.04.2014 / Oppdatert: 29.04.2014
Jente rekker opp hånda. Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen
Åpne

På spørsmål om hvordan tilbudet om etterutdanning for de ansatte i den videregående skolen har vært markedsført, svarte fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) at det hvert år utarbeides en samlet oversikt over tilbudene som er rettet mot ledere og ansatte i de videregående skolene. I tillegg brukes Telemark fylkeskommunes nettsider, «Fronter» og sosiale medier i markedsføringen.

Mange lærere på kurs 

Løchstøer ville også vite hvor mange, og innen hvilke fagområder ansatte har meldt ønsker om etter- og videreutdanning.

- Våren 2014 er 772 deltakere innvilget kurs. Dette er kurs der tema er klasseledelse, pedagogisk bruk av IKT og etterutdanning i entreprenørskap. Alle som har meldt seg på disse tilbudene, har fått mulighet til å delta. Tilbudene har en samlet kostnad på 800 000 kroner, svarte fylkesordfører. 

Innenfor Utdanningsdirektoratets satsningKompetanse for kvalitet– videreutdanning for lærerehar Telemark fylkeskommune som skoleeier nylig godkjent og videresendt 16 søknader.  Totalt mottok fylkeskommunen 41 søknader. Høsten 2014 planlegges etter- og videreutdanningskurs for 140-150 lærere. Disse tilbudene, sammen medKompetanse for kvalitet,har en stipulert kostnad på 1,6 millioner kroner. I tillegg er det også besluttet å sette i gang kurs i voksenpedagogikk og kurs overfor minoritetsspråklige for tilsammen 130 deltakere.

Deltakerevalueringer

- Tilsammen koster de igangsatte og vedtatte tilbudene i alt 2,4 millioner kroner. Per i dag gjenstår altså kun 300 000 kroner av budsjettet på 2,7 millioner kroner, sa Riis-Johansen.

- Dersom det er meldt flere ønsker om etter- og videreutdannelse enn de økonomiske rammene gir grunnlag for, vil fylkesordføreren ta skritt for å øke rammene, ville Løchstøer vite.

Fylkesordfører mente at det generelt er svært god søkning til de etter- og videreutdanningene som tilbys, noe som innebærer at ikke alle ønsker og søknader kan innvilges.

- Det er de områdene der det er størst behov og i tråd med skoleeiers satsningsområder som blir prioritert. Fylkeskommunen vurderer jevnlig behovet for justeringer i tilbudet blant anet med utgangspunkt i deltakerevalueringer, andre typer tilbakemeldinger og etterspørsel og søking, sa Riis-Johansen.

Dersom det er vesentlige fagområder som ikke er dekket av eksisterende tilbud, har fylkesordføreren bedt avdeling for videregående opplæring melde fra om det.

Realfag og digital kompetanse

Løchstøers siste spørsmål handler om realfag og digital kompetanse.

- Flere søkere er ønskelig innenfor noen prioriterte områder, blant annet digital kompetanse og realfag. En løsning er å vurdere mulighetene for større grad av frikjøp  gjennom dekning av vikarutgifter. Generelt er det også flere søkere til videreutdanninger som gir studiepoeng enn til etterutdanninger som ikke gir dette, sa fylkesordføreren.