Telemark pådriver for læring

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 17.06.2014 / Oppdatert: 17.06.2014
Chaffey lanserer ny læringsplattform
Paul Chaffey på Telemark fylkesting
Foto: Tom Holen
Åpne

Nettsiden ble lansert på Telemark fylkesting mandag av statssekretær Paul Chaffey og KS-leder Gunn Marit Helgesen.

-Deling er et stikkord i kommunesektoren nå. Vi må bygge en delingskultur; nå tar vi det beste som er der ute og legger det i en felles portal, slik at andre kan få glede av det. Det er det riktige å gjøre etter mitt syn, sa Chaffey da han klippet den digitale snoren og åpnet portalen.

Øke digital kompetanse

Den nye læringsplattformen skal gjøre kommuner og fylkeskommuner i stand til å jobbe raskere, smartere og bedre gjennom bruk av e-læringskurs.

-Dette er et viktig tiltak som vil gjøre det enklere for kommuner og fylkeskommuner å dele kompetanse og drive opplæring av sine ansatte, gjennom gode digitale verktøy, sier fylkesrådmann Evy Anni Evensen, som sitter i styringsgruppa for KS KommIT, som står bak portalen.

Telemark aktiv deltager

Rådmann i Kragerø, Ole-Magnus Stensrud, sitter også i styret i KommIT. Midt-Telemarkrådet har vært aktivt inne i utforming av portalen

Telemarkskommunene har vært sammen med kommuner i Kongsbergregionen og Vesterålen jobbet med pilotprosjektet til læringsarenaen. Erfaringen fra piloten har vært såpass lovende at den nå lanseres for hele landet som en ny felles digitale læringsarena for kommunesektoren. Den skal nå kunne tas i bruk av alle landets 428 kommuner, 19 fylkeskommuner og mer enn 500 kommunale foretak.

­ Ansvarlig for læringsarenaen er KommIT. Det er KS sitt program for IKT-samordning i kommunesektoren.

Læringsarenaen finner du på http://kurs.kommit.no