Telemark i ferd med å lykkes

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 04.02.2014 / Oppdatert: 21.03.2018

- Navnet fotavtrykk oppsummerer i stor grad det vi ønsker å markere med denne konferansen. Et fotavtrykk kan fortelle hvor man fra, vår historie og arv, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Fotavtrykk Telemark er en nysatsing fra Telemark Fylkeskommune, med både konferanse og festaften. På konferansen ønsker fylkeskommunen å vise hva Telemark er gode på, men også hvilke utfordringer fylket har.

Det er særlig fire ting som gjør at Torger Reve, professor på Handelshøyskolen BI, har tro på utviklingen i Telemark fremover.

1) Telemark har en fremvoksende næringsklynge innen offshore
2) Telemark har et teknologisk FoU miljø
3) Telemark har næringslivsgrundere
4) Telemark er i ferd med å tiltrekke seg nye kunnskapsbedrifter

- Det er også viktig at Telemark ikke bare snakker om Telemark. De må lære av andre som for eksempel Agder, hvor de har næringsklynger i verdensklasse. Det er også viktig at Telemark tar noen posisjoner innen for eksempel prosessteknologi og offshore og at E18 blir firefelts både i retning Oslo, og i retning Kristiansand, sa Reve.

Humørfylt innledning

Konferansen startet med Egil Søby som skapte liv i salen med sitt humørfylte foredrag om hvordan man skaper en vinnerkultur. Oppsummert er oppskriften å skape humør og begeistring, få andre til å føle seg vel, huske sitat “at du må være før du begynner, og begynne før du blir” og ha plakater med nedskrevne mål.

Lære av de beste

For å utvikle Telemark er det viktig å lære av de som har lykkes. Tilhørerne i salen kunne lære om hvordan Stavangerregionen har utviklet seg til å bli Norges mest attraktive region både å arbeide og bo. Det handler ikke bare om de mulighetene som naturen har gitt deg kunne Erling Brox fra Greater Stavanger fortelle. Det viktigste er hva du gjør med mulighetene. Som et bevis på den vellykkede utviklingen i Rogaland kunne Brox vise til at de har hatt den suverent største prosentvise befolkningsveksten i Norge de siste fire tiårene.

Ståle Økland er trendanalytiker og har sett hva som gjør at enkelte byer har suksess, mens andre har utfordringer. Hans klare råd var å satse på næringsutvikling. Et rikt kulturliv for eksempel, springer ut av et vellykket næringsliv. Det gjør også de andre tingene som gjør en by til et sted hvor folk vil bo.

Torunn Lauvdal har ledet Sørlandslaget og har sett på hvordan næringslivet i Agder kan videreutvikles. Hun kunne fortelle litt om bakteppet for næringssuksessen i Agder-fylkene de siste årene, men også utfordringene fylkene har.