Telemark i den digitale teten

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 17.09.2014 / Oppdatert: 17.09.2014
Foto: NyWeb
Åpne

Telemark fikk 340 poeng av 500 mulige. Vinner var Oppland fylkeskommune som oppnådde 377 poeng.

Score e-kommune

Foto: KS
Åpne

Kommunesektorens organisasjon, KS, har kartlagt digitaliseringen i kommunesektoren og prisen er basert på et grundig helhetsbilde, der kommuner og fylkeskommuner blant annet har svart på om de har oppnådd målene i Digitaliseringsstrategien fra KS.
http://www.ks.no/PageFiles/15910/KS%20Digitaliseringsstrategi.pdf

Om Telemark fylkeskommune sier juryen:

«Fylkeskommunen er god på bruk av sosiale medier og har strategi og handlingsplan. De skårer høyt på personvern og informasjonssikkerhet, og bruk av IKT innenfor utdanningsområdet. De har fortsatt litt å gå på innenfor områdene plan, bygg og geodata, og i å bruke IKT i endringsprosesser og gevinstrealisering.»

Se mer om eKommune-kartleggingen og kåringen: http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/Strategi-ledelse-og-kompetanse/Beste-eKommune-2014/

Om prisen

KS har kartlagt hvordan det står til med digitaliseringen i kommunesektoren,  hvor de med flest poeng innenfor fire kategorier har blitt «Beste eKommune 2014». Prisen har blitt gitt ut fra KS siden 2006, og fra 2011 ble det prisen til kommunene tredelt basert på innbyggertall.

Prisen er basert på et grundig helhetsbilde, der kommunene blant annet har svart på om de har oppnådd målene i Digitaliseringsstrategien fra KS.

Nominasjon e-kommune

Foto: KS
Åpne