Stor politisk vilje

Av: Pål Horsle / Publisert: 10.04.2014 / Oppdatert: 10.04.2014
Fylkesutvalget 10. april
Fylkesutvalgsmøte 10. april
Foto: Tom Holen
Åpne

Redegjørelsen er en del av arbeidet med langtidsplanen for Telemark og Telemark fylkeskommune. Langtidsplanen er den strategiske overbygningen som skisserer hovedutfordringene for fylket de kommende fire årene.

Jørund Ruud (Ap) ga honnør til administrasjonen for at politikerne nå langt tidligere enn før kan delta i langtidsplanleggingen.

- Vi får nå bedre mulighet enn tidligere til å gi viktige politiske styringssignaler. Telemark står overfor store demografiske utfordringer som gjør at vi må skape en aktiv tilflyttingspolitikk, sa Ruud. Fylkeskommunens rolle må være som en utviklingsaktør og katalysator for ønsket utvikling. 

Samtidig må vi ta til oss fylkesrådmannens økonomiske utfordringer, sa Ruud.

- Vi vil ha en ryddig og sikker økonomistyring som skal sikre handlefriheten også på lengre sikt, sa Ruud.

Sluttet seg til forslag

Fylkesutvalget sluttet seg til Jørund Ruuds betraktninger rundt den økonomiske situasjonen. Men opposisjonen ved Gunn Marit Helgesen (H), Kristian Espeland (Krf) og Thorleif Vikre (Frp) tok samtidig sterkt til orde for at høy lånegjeld ikke nødvendigvis er negativt. Helgesen varslet at regjeringens melding om det nye inntektssystemet for kommunene, kommer i løpet av mai. Espeland (Krf) mente man ikke burde skule for mye til andre fylkeskommuners lånegjeld, og heller ta utfordringene og møte nedskjæringene.

- Situasjonen er kanskje ikke så alvorlig som administrasjonen vil ha det til. Investeringer kan også være en del av drift og ikke nødvendigvis en utgift i økononomens snevre forstand, sa Vikre.

Mange av satsingsområdene som er viktige for utvikling kan ikke fylkeskommunen løse alene. Fylkesutvalget sa i en samlet uttalelse at fylkeskommunen vil videreutvikle forpliktende samarbeid for å løse oppgaver som fylkeskommunen og primærkommunene ikke kan løyse hver for seg. Det trengs sterkere og mer forpliktende dialog og samhandling med andre aktører, som statlige institusjoner, kommunene, andre fylkeskommuner og det frivillige organisasjonslivet.

Saken om politiske og økonomiske hovedutfordringer for 2015-18 kommer opp igjen til fylkestingets møte 29.- 30. april.