Statsministeren og kunnskapsministeren på Herøya

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 25.02.2014 / Oppdatert: 28.02.2014
Statsminister og kunnskapsminister møter lærlinger
Statsministeren og kunnskapsministeren møter lærlinger
Foto: Tom Marius Lorier Holen
Åpne

Statsministeren og kunnskapsministeren ønsket også å treffe lærlingene som har deltatt i prosjektet. De ble derfor vist rundt av lærlingene Tommy Kåsene og Petter Dreier. Tommy Kåsene går sin læretid i plastmekanikerfaget, mens Petter Dreier Andresen utdanner seg som platearbeider. Etter planen skal begge to avlegge fagprøve høsten 2015.

Fornøyd med besøket

Statsministeren virket tydelig fornøyd med det hun fikk se under besøket og ga uttrykk for at prosjektet var spennende. Hun understreket at et slikt prosjekt ikke kan bli normalordningen for alle elever, men det er viktig at det finnes slike tilbud for de som trenger det.

Prosjektet ble også presentert på NHOs årskonferanse tidligere i år hvor Tommy Kåsene fikk møte kronprinsparet. Prosjektet har også blitt vist i en dokumentar på NRK Brennpunkt.

Et alternativ løp

Prosjektet "Fra talent til fagarbeider" er et alternativt utdanningsløp ved Croftholmen videregående skole. Prosjektet er i regi Telemark fylkeskommune med støtte av NHO, LO, NAV og Norsk Industri. Deltakerne i prosjektet er skoletrøtte elever med stor fare for å droppe ut av skolen tidlig. De tilbys et utdanningsløp med 4 år i bedrift, og veksler mellom skole og praksis. Prosjektet startet høsten 2011 med 10 deltakere. Etter 2 år har ingen sluttet i opplæringen og kandidatene har til nå bestått alle eksamener.