Skuffet over regjeringen

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 08.10.2014 / Oppdatert: 08.10.2014
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
Foto: Max Emanuelsson
Åpne

- Det er dypt ironisk at de gjør dette nå, når det nå viser seg at det er mulig å elektrifisere helt frem til kollektivterminalen på Notodden for en mye lavere sum enn tidligere antatt. Dette er lite framtidsretta og ødelegger for mange år med lokalt arbeid, sier fylkesordføreren, som nå setter sin lit til Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Radioaktivt avfall på Søve

Statsbudsjettet viser at opprenskingen av radioaktiv forurenset masse ikke blir gjennomført som planlagt i 2014. Vi ser at de estimerte kostnadene for dette er overført til 2015.
-Det er kritikkverdig. Staten har erkjent ansvar for de radioaktive massene, og vi forventer nå at de kommer med en tydelig fremdriftsplan som viser når og hvordan oppryddingen vil skje, sier Terje Riis-Johansen.

Trenger ikke mer lån

Fylkesordføreren er heller ikke fornøyd med regjeringens tilbud til fylkesveiene, som er en mulighet til å ta opp rentefritt lån på 113 millioner kroner.
-Jeg er ekstremt skuffet, sier Riis-Johansen. - Det er friske penger vi trenger, ikke lov til å ta opp enda mer lån, sier han.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er regnet til tre milliarder kroner, og Telemark fylkeskommunes gjeldsbyrde er allerede en av de tyngste i landet.

Såkornfond

-Vi ser at det ikke kommer noen nye såkornfond. Det mener vi er viktig å få på plass for Telemark og Agder sin del i neste års statsbudsjett. Dette blir nå en prioritert oppgave for oss, og jeg vil ta en telefon om saken til fylkesordfører i Aust- og Vest-Agder om saken, sier Terje Riis-Johansen.

Noe positivt

Det er likevel noen positive ting å hente ut fra regjeringens første statsbudsjett.

-Det er bra at planleggingsmidlene til ny E18 gjennom Bamble øker og at vi får samme standard på veien som det er i Vestfold, sier Riis-Johansen.

Fylkesordføreren er også fornøyd med at det kommer midler til vedlikehold av Telemarkskanalen.
-Jeg var oppriktig redd for at dette var midler som ville bli kuttet i av denne regjeringen. Derfor er det fint at det har kommet på plass. Nå må vi jobbe for at de også blir med i statsbudsjettene fremover.

Samferdselssatsinger

-Det er også viktig for Telemark at framdriften på både Eidangerparsellen holdes gjennom en betydelig bevilgning i statsbudsjettet.

-Jeg konstaterer at sluttføringen av tunnellen Århus-Gvammen nå skyves et år fram i tid. Det er ikke like bra, men det er samtidig viktig at det også i neste års budsjett også der avsettes investeringsmidler, sier Riis-Johansen.

CO2-håndtering

Riis-Johansen savner også en tydelig satsing på CO2–håndtering i Telemark.

-Vi har arbeidet med å få et kompetansesenter for CO2 i Grenland. Dette er viktig, men slik stortingsproposisjonen nå fremstår gjenstår åpenbart mye arbeid, sier fylkesordføreren.