Skepsis til fusjon med Universitet i Agder

Av: Tania Ripoll, Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 26.05.2014 / Oppdatert: 26.05.2014
Fylkestinget mener HiT ikke bør gå videre med arbeidet om en fusjon med Universitetet i Agder nå.
Åpne

Det var konklusjonen da fylkestinget i dag behandlet fylkesrådmannens forslag til høringssvar om fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitet i Agder.

-Det mobiliseres kraftig mot planene om fusjon i Agder-miljøet. Jeg tror ikke det tjener saken å presse frem en fusjon som har så sterke motkrefter i seg. Dermed er ikke dette tidspunktet for en fullført fusjon, sa Jørund Ruud (A).

I tråd med rådmannens anbefalinger

Samtidig var det enighet i fylkestinget om at Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder skal fortsette sitt nåværende samarbeid.

Fylkestinget sluttet seg dermed til fylkesrådmannens konklusjoner.

I tillegg la fylkespolitikerne til nye ønsker, både om styrking av samarbeidet med høyskolene i Buskerud og Vestfold og med en klar føring om at dagens struktur med høyskole lokalisert på fire steder.

Leder for hovedutvalg for kompetanse, Jørund Ruud (A), presiserte dette:

-Fylkestinget legger til grunn at HiT holder fast ved den desentraliserte strukturen i fylket med fire utdanningssteder, sa han.

Ikke bare Agder

Flere representanter mente at Høgskolen i Telemark burde rette blikket også mot Buskerud og Vestfold, og ikke bare satse ensidig på Universitet i Agder.

-Regionalt sett hører Høgskolen i Telemark hjemme med Buskerud og Vestfold. Det er kanskje mer realistisk å arbeide for at dét kan bli en reell valgmulighet, sa Johan Tønnes Løchstøer (V).

Løchstøer var også tydelig kritisk til at styret ved Høgskolen i Telemark hadde valgt å ensidig jobb mot Universitet i Agder.

-Her må en sette seg i en posisjon der en har reelle valg, sa han.

Uenighet

Ikke alle var enige i at Høgskolen i Telemark skulle vende seg mot Buskerud og Vestfold i igjen.

Kragerø-ordfører Kåre Preben Hegland (H) fra Høyre mente at høgskolen hadde prøvd å nærme seg Buskerud og Vestfold tidligere uten stor suksess.

- Jeg synes det er rart at Fylkestinget velger å gjenta seg selv og foreslår en strategi som har vist seg feilslått tidligere, sa Hegland.

Venter på regjeringen

Flere av representantene ga uttrykk for at det også var et poeng å vente til regjeringens hadde lagt frem sin bebudede stortingsmelding om strukturen i høyere utdanning. Den ventes vårsesjonen 2015.

Jørund Ruud mente at også regjeringens kommunereform vil få betydning også før høyere utdanning.

-I juni skal Stortinget behandle kommunepropisjonen. Det vil legge føringer på den lokale og regionale utviklingen fremover. I dette ligger det at vi vil få signaler som vi få betyding for utvikling også i høyskolesektoren fremover, sa Ruud.