-Sats på E134

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 14.08.2014 / Oppdatert: 14.08.2014
Presentasjon av rapport om E134
Ny rapport om E134
Foto: Tom Marius Lorier Holen/TFK
Åpne

Rapporten «Samfunnsøkonomisk nytte-/kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134»,  utarbeidet av Multiconsults Analyse & Strategi, analyserer nytteverdien av en betydelig oppgradering av fjellovergangen på Haukelifjell. Konklusjonen er at en slik utbygning vil være samfunnsøkonomisk lønnsom.

Viktig for Telemark

-Dette er en sak som et samlet Telemark er opptatt av. Sammen med E18 er dette den viktigste veien i Telemark, sier fylkesordfører Terje Riis- Johansen.

-Slik jeg oppfatter det har regjeringen vært ganske tydelig på at de ønsker å prioitere en vei som øst-vest forbindelse. Vi kan ikke bare sitte stille og vente på den avgjørelsen, men må gjøre egne analyser og få frem at det er samfunnsnyttig lønnsomt å satse på E134, sier Riis-Johansen.

Vintersikker vei over Haukelifjell

-Hovedmålet med en utbygning over Haukelifjellet er å få en vintersikkervei sier daglig leder i E 134 Haukelivegen AS Børge Skårdal.

En utbedring av strekningen over Haukeli vil ifølge rapporten føre til større forutsigbarhet vinterstid, og gi kortere avstand med lavere stigning, noe som vil redusere drivstofforbruket.

Direktør i NHO- Telemark Nikolai Boye sier at E134 er den veien som vil gi best tilknytning mellom storregionen på vestlandet, og storregionen på østlandet. –Å satse på E134 vil sikre verdiskapningen på en bedre måte og vil binde sammen nordsjøen og Østersjøen, sier Boye.