Samarbeid med Google skal skape vekst og synlighet for Telemark

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 11.04.2014 / Oppdatert: 11.04.2014
Peter Jetzel, leder for marketing i norden i Google
Pressekonferanse med Google på Klosterøya
Foto: Tom Holen
Åpne

Målet er å bidra til å styrke Telemark som et unikt fylke og bidra til å skape vekst i hele fylket. I samarbeid med Innovasjon Norge etableres prosjektet «Telemark Online». Prosjektet har som mål å øke kometansenivået på bruk av digitale medier hos bedrifter i Telemark.

Telemark blir dermed med i en eksklusiv klubb sammen med Tromsø kommune og noen regioner i Danmark. Google samarbeider bare med en håndfull håndplukkede byer og regioner på verdensbasis.

Utnyttelse av digitale muligheter gir vekst

– Google observerer at bedrifter som utnytter de digitale mulighetene fullt ut, vokser opptil fire ganger hurtigere enn de som ikke benytter dem. Dette gjelder også for det norske markedet og Telemark fylke. En av hypotesene er at det mangler kunnskap på hvordan digitale medier skal utnyttes fullt ut, sier Evy-Anni Evensen som er fylkesrådmann i Telemark og prosjekteier for Telemark Online.


Prosjektet starter opp 1. april hvor også prosjektlederen Hugo Pedersen tiltreder stillingen. Prosjektet er et samarbeid mellom Telemark Fylkeskommune, Innovasjon Norge, hovedsponsor SpareBank 1 Telemark og sponsoren Sparebanken SØR.

– Internett blir stadig viktigere som kanal for vekst. Her har vi alle mye å lære. Vi ser bare den store endringen som skjer i mediebransjen. Nettet påvirker oss alle og nå får vi i Telemark mulighet til å få tilgang på topp nasjonal og internasjonal kompetanse innen området, sier prosjektleder Hugo Pedersen.

Deltagere på pressekonferansen med Google
Åpne

Positivt for Telemark

– Dette prosjektet vil være et gode for hele Telemark, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen. Det er utrolig positivt at vi har klart å få til et samarbeid med en internasjonal storaktør som Google. Vi jobber hele tiden for å gjøre Telemark sterkere, og dette prosjektet er en unik mulighet for fylkets bedrifter til å få hjelp til å synes bedre i en digital verden. Ikke bare lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt, sier Evensen. Videre vil vi som jobber i offentlig sektor få ta stor nytte av kunnskapsdelingen i dette prosjektet.

Rådmann i Sauherad Kommune  Hans Erik Utne, sier at dette et nødvendig verktøy for å videreutvikle vårt næringsliv da kommunen er dagens største bedrift.  Markedet krever fremover at for å overleve, må bedriften være synlig online. Derfor er dette initiativet hvor Google kan være med å øke vår kompetanse helt unik, sier Utne

Peter Jetzel, leder for marketing i norden i Google, sier den digitale utviklingen går ekstremt raskt, og bedrifter som ikke tar i bruk de digitale mulighetene risikerer å havne i bakleksa. Google sitter på kunnskap og innsikt om hvordan man kan ta digitale muligheter i bruk, og vi syns det er spennende å få jobbe tett med Telemark for å synliggjøre potensialet i større grad for bedriftene her, og legge til rette for fremtidig vekst og utvikling, sier Jetzel

Anniken Fægri Damm-Larsen, Direktør i Innovasjon Norge Telemark forteller at prosjektet kommer som resultat av en prosess med en rekke offentlige og private aktører. Det har vært viktig for oss å inkludere nærlingsklyngene og bankene i forarbeidet, for å sikre at prosjektet treffer næringslivets behov. Tilbakemeldingene har vært unisont positive, og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet, sier Damm-Larsen.

Pressekonferanse med Google på Klosterøya

Foto: Tom Holen
Åpne

Virkemiddel for vekst og utvikling

Prosjektleder Hugo Pedersen er overbevist at prosjektet, kan bidra til å øke kompetansen til vårt regionale bedriftsmarked, så vel som for offentlig sektor i fylket. Fylkeskommunen og våre mange kommuner ser i dag på internett som den viktigste dialog og kommunikasjonskanalen mot publikum. – I en tid hvor det er høy fokus på utvikling av både Telemark som region, samt utfordringene innen vekst og verdiskapning, forbedring av infrastruktur, er det ingen tvil om at prosjekter som dette kan være virkemiddel for bærekraftig utvikling på sikt, sier Pedersen.

Bakgrunnen for Google sitt engasjement i prosjektet er deres ønske om å gjøre all informasjon om mulighetene i Telemark synlig for hele verden. Dette kan være et bidrag til et stort løft, både for næringslivet og innbyggerne i Telemark i tiden som kommer.