Riis-Johansen på Vest-Telemarkkonferansen

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 07.02.2014 / Oppdatert: 28.02.2014
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
Foto: Max Emanuelsson
Åpne

Fylkeskommunen har en ambisjon om å utvikle enda mer næring sammen Vest- Telemarkrådet, sa han. Det skal blant annet skje gjennom:

  • Ny landbruksmelding
  • Ny reiselivsplan
  • Etableringen av «Invest in Telemark» og Telemark Offshore

En positiv bidragsyter

–Vi ønsker skal bli utfordret av Vest-Telemarkrådet, og jeg håper Telemark Fylkeskommune oppleves som en positiv bidragsyter til utviklingen i Vest-Telemark. Det skal vi være og jeg mener vi tok innspillene deres på alvor i arbeidet med ny skolestruktur i fylket, og vedtaket om å investere 100 millioner på fylkesveiene vil også være bra for Vest-Telemark, sa Riis-Johansen.

Vest-Telemarkrådet spiller en viktig rolle

Vest- Telemarkrådet spiller en viktig rolle i arbeidet med å gjøre Vest-Telemark til et enda bedre bosted. Vest-Telemarkrådet har utviklet seg til å bli et viktig distriktspolitisk organ som har blitt stadig mer velorganiserte og tydelige i utviklingen av en strategi for regionen, fortalte fylkesordføreren. 
–Dere har et bredt saksfelt, men en sak vil jeg trekke frem, og det er samferdsel. Vest-Telemarkrådet har kjempet kompromissløst for fremkommeligheten i regionen og vi opplever nå tidenes satsing på Vest-Telemarks hovedpulsåre, E134, sa Riis- Johansen.

Distriktene trenger sterke talsmenn

Det ser ut til å være en trend mot økende sentralisering. Det er ikke bra for Norge, Telemark eller Vest- Telemark. Vest-Telemarkrådet kan her utgjøre en forskjell, noe jeg også håper dere gjør. Vi trenger sterke talsmenn for distriktenes interesser i Telemark. Dere har skapt et handlingsrom og gjort dere relevant, sa fylkesordfører Terje Riis- Johansen.