Positiv til samarbeidsavtale

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 16.09.2014 / Oppdatert: 16.09.2014
En skuespiller på scenen under forestillingen Den lille prinsen på Teater Ibsen
Foto: Dag Jenssen
Åpne

-Vi er positive til at vi klarer å opprettholde Teater Ibsen. Dette er den løsningen som på nåværende tidspunkt fortsatt sikrer drift i Teater Ibsen på best mulig måte. Forutsetningen er at også Skien sier ja til avtalen, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Alvorlige konsekvenser

Avtalen må godkjennes av alle de tre eierne Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Skien kommune.

-Hvis ikke Skien kommune også aksepterer samarbeidsavtalen kan ikke vi heller gjøre det. Vi har et felles eierskap og det er dette som er grunnlaget for å opprettholde driften i teateret, sier Evensen. 

-Konsekvensen av å takke nei til avtalen vil i praksis være at Teater Ibsen blir lagt ned. Da vil Vestfold fylkeskommune trekke seg ut av samarbeidet. Med den rådende økonomiske situasjonen for både kommuner og fylkeskommuner er det urealistisk at Skien kommune og Telemark fylkeskommune klarer å dekke opp bortfallet av tilskuddet fra Vestfold fylkeskommune.

Mest aktivitet i Telemark

Fylkesrådmannen foreslår at en forutsetning for Telemark fylkeskommune sier ja til avtalen er at dette er det eneste langsiktige engasjementet Teater Ibsen skal ha i Vestfold. Virksomheten til Teater Ibsen skal reflektere at to tredjedeler av tilskuddet kommer fra Telemark

Saksfremlegget fra fylkesrådmannen skal behandles i hovedutvalget for kultur, fylkesutvalget og fylkestinget.

Hvis samarbeidsavtalen blir vedtatt vil den foreløpig gjelde for den treårige perioden 2015 - 2017.