Offensiv årstale fra fylkesordføreren

Av: Tania Ripoll / Publisert: 09.12.2014 / Oppdatert: 09.12.2014
Terje Riis-Johansen på talerstol på fylkestinget desember 2014
- Næringshagene i Fyresdal og Kviteseid virker. Fylkeskommunen bør prioritere å støtte slike etableringer., sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen.
Foto: Dan Riis
Åpne

Bokfrie Telemarksskoler, kritikk mot manglende samordning av næringsarbeidet i fylket, og frykten for en regionreform uten fokus på målsetting var blant brannfaklene fylkesordførern  kastet ut i sin tradisjonsrike årstale til fylkestinget.

På rett vei

Mot et bakteppe av store bedriftsnedleggelser og dårlig næringslivsstatistikk trakk fylkesordføreren frem en rekke suksess-historier fra Telemark som eksempler på at utviklingen nå går riktig vei:

- Vi kan med stolthet si at vi har taklet omstillinger som knapt noe annet sted i Norge har opplevd. Men jeg mener at det vi har sett etter den siste store smellen er et omstillingsdyktig Telemark, et optimistisk Telemark, og et Telemark i utvikling, sa han.

Vil bli best på næringshager

 I talen trakk Riis-Johansen frem store investeringer og industriutvikling blant annet på Herøya, i Bamble og på Rjukan. Men i tillegg til dette la han særlig vekt på mindre etableringer som nøkkelen til suksess, og trakk frem næringshagene som eksempler på dette som fylketkommunen burde prioritere å støtte:

Både Fyresdal og Kviteseid har etablert næringshager med stor suksess.

- Hver for seg er dette små arbeidsplasser - men summen av arbeidsplasser som nå er etablert innenfor disse næringshagene er alt annet enn liten. 43 arbeidsplasser er nå på plass i Kviteseid, 41 arbeidsplasser i Fyresdal. For to kommuner med samlet 3784 innbyggere er dette stort! Det snakkes allerede om mulige utvidelser. Det er flott!, sa fylkesordføreren.

- De pengene storsamfunnet her investerer får vi tilbake mange ganger, sa han.

- Hvis vi klarer å bli best på næringshager – så kommer vi óg til å bli et fylke som unge mennesker ønsker å flytte til!

Terje Riis Johansen på fylkestinget 2014

Foto: Dan Riis
Åpne

Må samordne næringsarbeidet

Men fylkesordføreren var ikke bare positiv til næringsarbeidet i fylket, og trakk frem mangfoldet av aktører som arbeider for næringsutvikling, uten å nødvendigvis trekke i lag:

- Jeg mener vi må samordne næringsarbeidet bedre. Jeg har derfor – sammen med NHO- invitert alle disse aktørene, næringslivet, ordførerne med flere, til et møte om et bedre og mer målrettet næringsarbeid i fylket.

Målet må være nulltoleranse for dobbeltarbeid og nulltoleranse for ulikt budskap, sa Riis-Johansen.

Matte på YouTube

Fylkesordføreren fokuserte mye på digital satsing i sin tale, fra Telemark Online-prosjektet, der fylkeskommunen sammen med Innovasjon Norge har inngått et unikt samarbeid med Google for å heve Telemarkbedriftenes digitale kompetanse, til de videregående skolene der det satses på digital undervisning.

- Vi har en visjon om å gi elevene våre økt læringsutbytte ved at lærere bruker digitale læremidler og verktøy på en aktiv og innovativ måte. Det er store ord – og vi er i full gang med å realisere visjonen, sa fylkesordføreren, og trakk på direkten inn mattematikklærer Tom Jarle Christiansen ved Bamble videregående skole for å kommentere dette.

Christiansen har over 150 000 YouTube-treff på matematikkvideoer han lager for sine elever, og kunne med overbevisning bekrefte at dette var fremtiden for elevene.

Vil ha bokfri skole

Dermed mente fylkesordføreren at tiden var kommet til å ta skrittet videre, og lanserte en ny utfordring for neste fylkestingsperiode: den bokløse skolen.

- Vi har kommet langt i bruke digitale verktøy i all undervisning på skolene våre. Jeg mener vi nå må tenke neste skritt. Den bokløse skolen. I løpet av neste fylkestingsperiode bør bøkene være ute av Telemarks-skolene. Da bør vi ha tatt et nytt digitalt skritt fremover, for å gjøre undervisningen bedre, sa han.

Kritisk til forvaltningsreform

Fylkesordføreren etterlyste målene for den planlagte forvaltningsreformen:  

- Vi må ha et mål med det vi gjør, sa han.

- Eventuelle endringer må handle om reell forbedring av tjenestetilbudet. Det må gjøre hverdagen enklere og bedre for landets – og for vår del – Telemarks innbyggere.

Riis-Johansen hadde konkrete ønsker for reformen:

- Jeg ønsker konkret mindre stat og mer lokalt selvstyre. Jeg ønsker mer makt i denne sal:

  • Jeg vil ha mer makt over veiene i Telemark
  • Jeg vil ha mer makt over konsesjonsbehandlingen i forbindelse med små vannkraftutbygginger.
  • Jeg vil ha mer makt over BUF-etat.
  • Jeg vil ha mer makt over tildelinger til regionale kulturformål.
  • Jeg vil ha mer makt over forskningsmidlene.
  • Jeg vil ha mer makt over sykehusene.

Hvis ikke, mener jeg det er mye styr, mye usikkerhet og lite gevinst av å sette i gang dette arbeidet, sa han.

Godt mottatt

Fylkesordførerens årstale ble godt mottatt av fylkestinget.

 - Det var nesten så jeg kunne sagt det sjøl, fylkesordfører, så bra var talen, sa Høyres gruppeleder og tidligere fylkesordfører Gunn Marit Helgesen.