Nyttårsmøtet med dagsorden for 2014

Av: Pål Horsle / Publisert: 03.01.2014 / Oppdatert: 28.02.2014
Fra nyttårsmøtet
Nyttårskonferansen
Foto: Pål Horsle
Åpne

Sentrale samfunnsaktører i Telemark satte dagsorden for det nye året med viktige mål og utfordringer i nyttårsmøtet, som ble arrangert for første gang.
- Den aller viktigste saken for Telemark i 2014 er næringsutvikling. Vi skal selge Telemark som et attraktivt fylke og være et godt vertskap for næringslivet, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Næringsutvikling

Agder og Telemark som region er overmoden for tildeling av såkornfond slo han klart og tydelig fast med klar adresse til regjeringens representanter i salen. Samtidig er Telemark klar for å bli et nasjonalt knutepunkt i regjeringens karbon-fangst og lagring. - Vi har kanskje den mest utvikla kompetansen i hele landet, sa han.
- Vi har lykkes med mange prosjekter, sa Riis-Johansen. Det er kanskje først og fremst samferdselsprosjekter som vi kan være mest stolte av og ga tydelig ros til Stortingets Telemarksbenk.

Bypakka er hardt arbeid

- Vi har jobbet mye på tvers og lykkes. Men la det være klinkende klart at vi ikke liker ekstrarunder på Bypakka som vi nå kun mangler et formelt vedtak på i Stortinget. Bypakka er svært viktig for Telemark og har blitt til etter hardt arbeid.

Såkorn og næringsutvikling

Daglig leder Leif Svarstad i Maturo Seed Capital sa at konkurransen om fordeling av nye såkornfond skjer nå.
- To mandater er allerede delt ut til Trondheim og Oslo. Nå går toget for utdeling av enda et fond. Spennende er det at kystlinjen fra Drammen til Stavanger seiler opp som et svært spennende område med flere attraktive næringsklynger. Her er Telemark strategisk plassert i et område der 60-70 % av såkornmiljøene allerede forvaltes i nærheten av omfattende nettverk mot olje, gass industri og energi i Telemark, og teknologiklynger i Kongsbergområdet, sa Svarstad.

Der en krone blir til åtte

Svarstad mente vi allerede oppfyller kriteriene. Vi har kompetansen og de nødvendige næringene, og vi har et interessert næringsliv. Legg samtidig til at omtrent en krone til såkorn genererer inntil åtte private kroner, oppsummerte Svarstad.

Kapitaldugnad

Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (Ap) kommenterte at Telemark trenger et såkornfond.
- Forvaltningsmiljøet har vi allerede. Nå er det politikerne som skal gjøre vedtakene. Såkornfond er vår tids viktigste sak for næringsutvikling i Telemark, sa Aasland.
Stortingsrepresentant Kristian Norheim (FrP) kommenterte treffende at såkornfond kan fungere som «kapitaldugnad» ettersom Norge og Telemark er et land uten stor privatkapital.

CO2-fangst og lagring

Førsteamanuensis i prosessteknikk ved HiT Lars Erik Øi, attpåtil med doktorgrad i CO2-fangst, konstaterte at når konsentrasjonen av CO2 øker, øker også temperaturen.
- CO2-fangst og lagring må til om to-graders-målet til IEA skal nås, sa han.
Kompetanse om CO2-fangst og lagring finnes allerede i Telemark, sa Øi og nevnte HiT, Tel Tek, Yara, Statoil på Herøya, Norcem, Gassnova, Norner mfl. HiT har dessuten laget en enestående og egen CO2-rigg for studier og forskning. Øi var ikke snauere enn at han ønsket Telemark skulle bli verdensledende innen CO2-fangst og lagring. Han nevnte viktigheten av å gjennomføre pilotskala uttesting og videreutvikle kompetansemiljøene.

Rådslagarena

Ordførere, rådmenn og ledere av organisasjoner i Telemark deltok også i rådslaget. Viktige tema etter runden med regionrådene ble næringsutvikling, oppstart av E134 og samarbeid.
- Vi har samla oss på årets tredje dag for å snakke om visjoner og forpliktelser i det nye året. Det skal vi gjøre sammen, sa ordfører i Skien Hedda Foss Five og fortsatte, - lykkes vi med hverandres framsnakking, så blir 2014 et spennende år.
Politimester i Telemark Rita Kilvær kunne melde om massiv reduksjon av ungdomskriminalitet. Er den nå flyttet på nett undret hun. Rektor ved HiT Kristian Borgen sa årets store prosjekt er å etablere et universitet i Telemark ved å slå sammen Universitetet i Agder og HiT. I så fall blir dette universitetet større en Universitetet i Bergen, og vil være en svært viktig driver for utvikling i denne delen av landet. Beslutningen blir tatt i juni.