Nye Skien videregående på hvitt papir

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 20.05.2014 / Oppdatert: 20.05.2014
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen på Klosterøya sammen med Nikolai Boye, Regiondirektør i NHO Telemark, Irene Bordier Haukedal, LOs distriktssekretaer i Telemark og tidligere hovedtillitsvalgt i Union, Jan Grini.
Besøker Klosterøya
Foto: Tom Holen
Åpne

-Union var en mønsterbedrift når det gjaldt forholdene for de ansatte. Vi hadde også gode lærlingordninger. Derfor er det flott at det er et krav at lærlinger skal bli med å bygge den nye skolen, sier Grini

Foregangsprosjekt

Byggingen av skolen skal bli et foregangsprosjekt ved at utbyggerne forplikter seg mot sosial dumping. De forplikter seg også til å bruke lærlinger og praksisplasser når oppdraget skal utføres.

Det er fylkesrådmann Evy- Anni Evensen veldig glad for.

- Symbolikken i at vi tar arven fra Union videre er viktig, sier Evensen. -Vi bygger nå ny Skien videregående på hvitt papir sier hun.

Fornøyde parter

Konkurransegrunnlaget for bygging av nye Skien videregående skole er nå sendt over til fylkesutvalget. I den forbindelse møter fylkesrådmannen Nikolai Boye, Regiondirektør i NHO Telemark, Irene Bordier Haukedal, LOs distriktssekretaer i Telemark og tidligere hovedtillitsvalgt i Union, Jan Grini på Klosterøya, der den nye skolen skal bygges. Alle liker det de hører om at det skal stilles krav mot sosial dumping og for bruken av lærlinger i byggingen av ny skole.  

-Fylkesordføreren har tidligere har signalisert et taktskifte i kampen mot svart økonomi og sosial dumping. Dette viser at det blir fulgt opp, sier Nikolai Boye.

Kvalitet og kompetanse

I konkurransegrunnlaget blir det også stilt strenge krav til kvalitet og kompetanse. Det blir viktigere enn pris når entreprenør skal velges ut.

-Vi har fått streng føring fra fylkestinget om at kvalitet skal vektes tungt i anbudsprosessen, sier Evy-Anni Evensen. -For kort tid siden holdt vi en minikonferanse for entreprenører som kan være interessert i å bygge nye Skien videregående skole. De som var på det møtet på Klosterøya så at kvalitet og kompetanse faktisk betyr noe for oss, sier hun.

- Konkurransegrunnlaget viser at det i dette prosjektet legges det vekt på kvalitet og kompetanse, sier Irene Bordier Haukedal.

Tett oppfølging

For å sikre at arbeidet mot sosial dumping og svart arbeid blir fulgt opp ordentlig skal fylkeskommunen samarbeide med Skatt Sør, Arbeidstilsynet, LO og Entreprenørforening for Bygg og anlegg, Buskerud, Vestfold og Telemark. De skal følge prosjektet tett, og for å sikre åpenhet gjennom hele prosessen vil de ha tilgang til alt av papirer og dokumenter.

-Istedenfor å slukke branner skal vi forhindre at de oppstår, sier Irene Bordier Haukedal. Hun skal også ta med seg prosjektet til Oslo for å presentere det for resten av LO.

Veien videre

Anbudsgrunnlaget er nå oversendt til fylkesutvalget som skal behandle saken 26. mai. Med forbehold om fylkesutvalgets behandling blir konkurransegrunnlaget kunngjort i Doffin og TED 27. mai.