Ny møteplass for næringsutviklingsselskapene

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 08.04.2014 / Oppdatert: 08.04.2014
Møte mellom Telemark fylkeskommune og næringsutviklingsselskapene i Telemark
Møte næringsutviklingsselskaper
Foto: Tom Holen
Åpne

Det ble diskutert og avtalt i et møte hos Telemark fylkeskommune 7. april. Forumet skal være en samspiller for prosjektet «Invest in Telemark», men det skal også selvstendig fremme næringsutvikling i fylket. Det blir en viktig samarbeidsarena hvor næringsutviklingsselskapene i de ulike regionene skal spille hverandre gode. Deltagerne på møtet var enige om at det er viktig at de ulike regionene sammen ser helheten i fylket, samtidig som at hver region skal vise frem sine fortrinn, sine egne særegenheter, i jobben med å skaffe nyetableringer til fylket.

Det vil også bli tatt initiativ fra Telemark Fylkeskommune i å etablere en prosess for å arbeide frem det som er det viktige salgsbudskapet for fylket, så vel som for de respektive kommuner og næringsselskaper. Dette for å sikre at vi alle formidler en sterk og felles historie og budskap.

På møtet orienterte også prosjektleder i «Invest in Telemark» om hvordan prosjektet skal jobbe fremover og la opp til en diskusjon om hvordan fylkets næringsselskaper kan være med å bidra i arbeidet på en konstruktiv måte.

Tilstede på møtet var Audun Mogen, daglig leder Rjukan næringsutvikling og næringssjef i Tinn kommune, Stine Ellingsberg, markedssjef Vekst i Grenland, Geir Morten Johansen, rådgiver i team nyskaping, Telemark fylkeskommune, Jon Terje Veseth Notodden Utvikling, Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann og Bjørn Richard Johansen, prosjektleder “Invest in Telemark”.