Ny kulturminnepark på Faret i Skien

Av: Eva Susanne Drugg, Lise Loktu / Publisert: 01.12.2014 / Oppdatert: 05.12.2014
Hakastein Kulturminnepark skal bygges på denne tomta til Sykehuset Telemark.
Arbeidet med den nye kulturminneparken startet i slutten av november.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Parken skal ligge på området til Sykehuset Telemark. Utgravingene av området ble gjennomført i perioden 1999-2004, og avdekket en rekke kulturspor fra eldre jernalder opp til nyere tid.

Det mest oppsiktsvekkende funnet er sporene etter en av Norges eldste dokumenterte kirker. De eldste sporene etter kirka er 14C-daterte til 1010-1040 e.Kr. Kirkestedet kan være Hakastein kirke som er nevnt i et middelalderdiplom fra 1354. 

Kristen graver fra vikingtid

Ved kirkestedet er det påvist kristne graver som kan dateres helt tilbake til slutten av 800-tallet. Dette er oppsiktsvekkende tidlig ut i fra vår kunnskap om kristningen av Norge.

Funnene på Hakastein viser at området har vært et viktig sted gjennom lang tid. Under kirkestedet er det også påvist førkristne branngraver fra vikingtid og et kokegropfelt fra romertid (Kr.f.-400 e.kr.).

Halshogde skjeletter

I området er det også funnet graver med halshogde skjeletter som trolig skal knyttes til retterstedet Galgeholmen, Skiens rettersted fra middelalder og opp til nyere tid. Kanskje er dette rester etter ubotamenn, lovbrytere som etter gamle norske lover ikke hadde rett til å bli gravlagt på noen kirkegård.

I 1999 ble det funnet fem hodeskaller som var satt ned i en halvsirkel med ansiktene vendt mot sørøst. Hodeskallene sto så tett sammen at de må ha vært begravd samtidig. Hodeskallene er ikke datert, og det forblir et mysteriet om de skal knyttes til retterstedet eller om de kan knyttes til aktivitet i jernalderen.

Store ressurser

Kulturminneparken skal være universelt utformet ved adkomst og skilting, og vil inngå som en integrert del av turstien rundt Hjellevannet. 

Telemark fylkeskommune har støttet prosjektet med regionale utviklingsmidler på 350.000 kroner.

Historiske Forum har lagt ned store ressurser i prosjektet, både tidsmessig og økonomisk.

- Men vi ville aldri ha kunnet realisere et så stort prosjekt uten solide bidrag fra interesserte sponsorer, som har sett verdien i å profilere Skiensdistriktet ved disse unike funnene i norsk sammenheng, sier Thor Wølner Gundersen, leder av Historiske Forum.