Nei til fritt skolevalg

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 10.12.2014 / Oppdatert: 10.12.2014
Jente som maler på treblad
Nærskoleprinsippet innebærer at elever søker på det utanningsprogrammet de ønsker, og blir plassert på skolen som ligger nærmest hjemstedet.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Det vedtok fylkestinget med 21 mot 20 stemmer i dag.

Leder for hovedutvalg for kompetanse, Jørund A. Ruud, er glad for at fylkeskommunen fortsetter med nærskoleprinsippet.

- Jeg er lettet. Dette kunne fått konsekvenser som ingen har oversikt over, sa han etter fylkestingets behandling.

Han forteller at han var bekymret for småskolene og elever med dårlige karakterer hvis det ble innført fritt skolevalg i fylket.

- Hvis en eller to elever søker seg bort fra en skole for å starte på et utdanningstilbud, kan det betyr at tilbudet kunne falt bort. Det hadde også vært kritisk for elever som sliter karaktermessig, de får færre valgmuligheter, de andre flere.

Stemte for fritt skolevalg

Da hovedutvalget hadde møte tidligere i høst, stemte politikerne for å innføre fritt skolevalg, og gikk dermed bort fra fylkesrådmannens forslag om å stå fast ved nærskoleprinsippet. (LENKE)

Fylkesutvalgets behandling resulterte i endret konklusjon, med vedtak i tråd med fylkesrådmannens forslag.

Gunn Marit Helgesen (H), tok opp forslaget fra fylkesutvalget om å innføre fritt skolevalg.

- Dette er en snill tillemping for å ivareta ungdommen på en bedre måte enn med de regelverk vi har laget. Vi ønsker å ivare ta ungdommenes behov, i forhold til å kunne søke noe friere enn det de kan nå, sa hun.

Opposisjonens forslag falt med 20 mot 21 stemmer.

Nærskole/fritt skolevalg

Nærskoleprinsippet innebærer at elever søker på det utanningsprogrammet de ønsker, og blir plassert på skolen som ligger nærmest hjemstedet.

Ved fritt skolevalg kan elever velge blant skole som ikke er nærmest, men som de ønsker å gå på.

12 av 19 fylker i Norge har innført fritt skolevalg i videregående skole. Regjeringen har dessuten som mål å å gi elever som går på videregående rett til fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene.