Næringssatsing i Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 05.11.2014 / Oppdatert: 05.11.2014
Hovedutvalg for næringsutvikling på befaring på Sagamoen
Politikerne i hovedutvalg for næringsutvikling får høre mer om nødetatprosjektet på Sagamoen. Til høyre øver politiet seg på skytebanen.
Foto: Thor Kamfjord
Åpne

I tirsdagens møte i hovedutvalg for næringsutvikling ble det enstemmig vedtatt å gå inn med økonomisk støtte til flere store satsninger i fylket for å skape nye arbeidsplasser.

Til sammen er støtten på over 3 millioner kroner:

  • 800.000 kr til Bø kommune for etablering av kunnskapspark ved Campus Bø 
  • 952.000 kr til Notodden Utvikling for etablering av kunnskapsbasert fengsel/straffeinstitusjon på Notodden
  • 900.000 kr til Seljord kommune for tilrettelegging av ny teknologipark i Vest-Telemark
  • 350.000 kr til Nome kommune til utvikling av øvingsområde for nødetater på Sagamoen

Gjennomføringskraft

- Våre regionale utviklingsmidler gir fart og gjennomføringskraft for nye arbeidsplasser. Vi er veldig fornøyd med at vi på siste hovedutvalgsmøte for næringsutvikling før jul er med på sette i gang disse prosjektene i ulike deler av fylket, sier utviklingssjef Thor Kamfjord.

Han mener prioriteringene viser gode eksempler på hvilken retning av midlene Telemark fylkeskommune ønsker å bruke i 2015.

- Tidligere har vi vært med på å utvikle og støtte næringshagene i Kviteseid og Fyresdal. Vi ser vi har en god effekt av de offentlige midler i denne type prosjekter, sier utviklingssjefen.

Trener på samarbeid

Utvalget var tirsdag på befaring på det nye øvingsområdet i Nome.

- Vi fikk god informasjon av politi, ambulanse og brannvesen, som viste viktigheten av å trene på samhandling og samarbeid. Telemark vil bli en av de første som tilrettelegger for at de tre etatene trener sammen, sier Kamfjord.

Senteret vil være ideelt plassert i Sør-Norge, og er sentralt i Telemark.

 

«Look to Telemark»

Gjørv-kommisjonen har påpekt mangler og forbedringer som må gjennomføres med fokus på samtrening i realistiske og akutte sitasjoner.

Det er dag mangel på gode helhetsløsninger.

- Alle forutsetninger er på plass på Sagamoen for å videreutvikle denne Telemarksmodellen som mal for «Beredskapssenter for samvirke».

- Dette er et spennende pilotprosjekt som vi drar i gang, hvor vi håper på å få til en «Look to Telemark-effekt». Politi, ambulanse og brann trenger en felles arena for å trene, for å takle ekstreme situasjoner. Dette tilrettelegger vi nå for, sier Thor Kamfjord.