Miljøvernministeren feiret Tinfos

Av: Tania Ripoll / Publisert: 25.09.2014 / Oppdatert: 18.10.2016

Torsdag feiret miljøvernminister Tine Sundtoft fredningen av Tinfos, med grundig omvisning i hele det fredede kulturmiljøet - og pølser, brus, og blues.

I strålende solskinn ble miljøvernministeren vist rundt i Hagebyen, før følget, som blant annet inkluderte fylkesvaraordfører, fylkesrådmann, Notodden-ordfører, riksantikvar og andre spaserte langs den vakre Holtakanalen til det nå fredede kraftverket, som fortsatt er i drift.

Eksklusiv klubb

- Dette er et unikt område av nasjonal verdi, sa miljøvernministeren, og påpekte at at Tinfos nå er del av en svært eksklusiv klubb:

- Hele kulturmiljøfredninger er få, og de er eksklusive, sa hun.

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen påpekte at det i hele landet kun finnes ni fredede kulturmiljøområder. Tinfos er det første i Telemark.

Nybrottsarbeid

- Når Telemark fylkeskommune gikk i gang med denne prosessen var det nybrottsarbeid. Nesten ingen hadde jobbet med den type fredning før, fortalte fylkesrådmannen.

- Dette var blant annet den første gangen folks hager ble registrert som en del av en kulturmiljøfredning. I dag er dette normal prosedyre, fortalte hun.

Fredningen av Tinfos kulturmiljø omfatter nærmere 50 enkeltobjekter, med kraftstasjoner, industribygninger, tekniske anlegg og en rekke boliger fra slutten av 1800-tallet og fremover

Tar industriarven på alvor

Også riksantikvar Jørn Holme la vekt på hvor unik og viktig fredningen av kulturmiljøet på Tinfos er:

- Kulturmiljøfredninger er kulturminnevernets nasjonalparker, sa han.

- Dette er noe av det ypperste vi har når det gjelder vernearbeid i Norge. Fredningen av Tinfos kulturmiljø viser at vi tar industriarven på alvor.

Fremtidstro på Tinfos

Det oser fremtidstro av Tinfos, mente riksantikvaren:

 - Arkitekturen og utførelsen vi ser her sier at kun det beste var godt nok - bare se på kraftverket Tinfos II. Det forteller noe om en stolthet de hadde her, om å være med på noe nytt og stort, en stolthet over å være med på å forme fremtiden. 

Jobbet med lenge

Tinfos ble fredet av Kongen i statsråd i juni i år, men Telemark fylkeskommune startet arbeidet med fredning av Tinfos kulturmiljø helt tilbake i 1994.

Kulturmiljøet med kraftstasjonene Tinfos I og II, er også omfattet av Norges søknad om verdensarv.