Må stramme beltet

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 24.10.2014 / Oppdatert: 28.10.2014
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen presenterer Mål- og budsjettdokument 2015-2018.
Budsjettpresentasjon
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- Vi taper 60 millioner kroner på nytt inntektssystem. I tillegg gir en negativ befolkningsutvikling mindre inntekter i årene som kommer. Derfor har vi satt hele organisasjonen på en hestekur for å møte disse utfordringene, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Handlingsrommet kuttet

I juni gjorde fylkestinget klart at de ønsket mer politisk handlingsrom i budsjettet. Dermed ble det satt i gang en prosess for å spare inn 60 millioner kroner innen 2018.

I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2015 ble det imidlertid klart at det nye inntektssystemet innebærer kutt på hele 60 millioner kroner for Telemark fylkeskommunen, med full virkning i 2019. 

- På grunn av statsbudsjettet vil ikke innsparingstiltakene vi foreslår likevel gi det handlingsrommet som var planlagt. Det er skuffende at Telemark mister så mye i omleggingen til nytt inntektssystem, men vi kan være glad for at vi allerede har gjort jobben med å kutte, det betyr at vi er forberedt på å møte dette, forteller Evensen.

Mindre til drift

Telemark er en av fylkeskommunene med høyest lånegjeld i Norge. Den kommer til å øke enda mer i årene fremover fordi vi står foran historisk høye investeringer, blant annet på grunn av byggingen av ny videregående skole i Skien.

- For å finansiere disse investeringene er vi nødt til å ta opp lån. Samtidig gjør vi det vi kan for å dempe veksten i lånegjelden ved å øke egenfinansieringen av investeringene. På tross av dette, satt sammen med mindre overføringer fra staten, er resultatet at vi vil få mindre penger til drift i årene som kommer, sier Evensen.

Fylkesrådmannens forslag til budsjett inneholder derfor forslag til innstramminger på alle fylkeskommunens virksomhetsområder.

Prioriteringer

I forslaget er det følgende områder som blir prioritert:

  • Reverserer kutt på regional utvikling
  • Økte kutt på administrasjon og fellesutgifter
  • Dekkelegging på fylkesveier
  • Videregående opplæring skjermes

Videregående opplæring må ta innsparinger som samsvarer med den reelle nedgangen i elevtall, men er ellers skjermet.

- Jeg foreslår ikke kutt på politisk virksomhet og har redusert deler av innsparingskravet til regional utvikling. Samtidig øker vi innsparingen på administrasjon. I statsbudsjettet er lagt opp til en effektiviseringsprofil i offentlig sektor. Med innsparingene på administrasjonen følger vi opp dette, sier Evensen.

Fylkesrådmannens forslag til budsjett skal behandles i fylkesutvalget 19. november og i fylkestinget 10. og 12. desember.