Lærerstreiken er over

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 01.09.2014 / Oppdatert: 01.09.2014
Elever i klasserom på Porsgrunn videregående skole.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

I Telemark fylkeskommune vurderes nå flere tiltak for å følge opp lærerstreiken: 

  • Den enkelte skole vurderer hvilke fag og områder som er mest kritisk rammet og hvilke (tilleggs?)tilbud som det er mulig å rigge lokalt. 
  • Vi ser på alle muligheter for å ta igjen tapt undervisning. Blant tiltakene som nå vurderes er kveldstilbud, helgetilbud og tilbud om undervisning i høstferien, i tillegg til OD-dag og planleggingsdag i oktober. 
  • Vi vurderer også om det er hensiktsmessig at de tre skolene samarbeider og fordeler ansvar seg imellom.

 Vi kommer med mer info etter hvert som mulighetene blir kartlagt.