Lærerstreik i Telemark fylkeskommune

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 07.08.2014 / Oppdatert: 01.09.2014
Lærer skriver på tavla i klasserom på Porsgrunn videregående skole.
Arkivbilde fra Porsgrunn videregående skole
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Siste utvikling

Streiken er over. Du finner mer informasjon om det her.

Utdanningsforbundet er i streik på Skien videregående skole, Porsgrunn videregående skole og Hjalmar Johansen videregående skole. Fra mandag 1. september blir det også tatt ut 5 lærere ved Telemark fagskole.

På disse skolene er om lag femti prosent av lærerne tatt ut i streik.  Streiken vil ha konsekvenser for elever og lærere ved disse skolene

Ingen av de andre videregående skolene i Telemark er foreløpig berørt av streiken.

Konsekvenser for elevene

Skolenes oppstart går som vanlig.Alleelever møter til første skoledag som planlagt.  Elevene vil få informasjon om hva som vil skje fremover når de møter på skolen.

Undervisning som det er mulig å gjennomføre går som normalt. Det blir gitt undervisning i de fagene og timene hvor lærerne ikke er tatt ut i streik. Det blir ikke gitt undervisning der lærerne er i streik.

Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til skolene.

Konsekvenser for lærerne

De som ikke er tatt ut i streik møter på jobb som normalt. Planleggingsdagene i begynnelsen av neste uke gjennomføres som normalt for de lærerne som ikke er streik

Endret oppmøtested for VG2 og VG3 på Skien videregående skole

På grunn av usikkert vær er oppstartsarrangementet for VG2 og VG3 (Studiespesialisering og Musikk, Dans og Drama) ved Skien videregående skole flyttet fra Prestejordet til Ibsenhuset, kl 12:30.

Øvrige klasser møter som planlagt på Brekkeby klokken 10:00.

Merk at dette altså kun gjelder VG2 og VG3 studieforberedende programmer.

Øvrige klasser (VG1 Studiespesialisering, VG1 Musikk, Dans og Drama, VG1 Forskerlinja, VG1 og VG2 Service og samferdsel, VG3 Påbygging) møter som planlagt på Brekkeby klokken 10:00.

Følg med

Det er viktig at både elever, lærere og andre følger med på www.telemark.no og på skolenes nettsider for oppdatert informasjon om streiken.