Klart for samarbeid

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 21.10.2014 / Oppdatert: 28.10.2014
Foto: Tania Ripoll
Åpne

Rett før fylkestinget skulle behandle sak om samarbeidsavtale mellom Teater Ibsen og Papirhuset teater, kom beskjeden om at formannskapet i Skien også hadde godtatt avtalen.

Forbehold om Skien

Dette var særlig viktig for fylkestinget, ettersom fylkesrådmannens innstilling inneholdt et forbehold om tilsvarende vedtak i Skien kommune.

Stor glede

Hovedutvalgsleder for kultur, Elisabeth Nilsen, var glad for at Skien nå også går inn for avtalen.

-Det er ikke til å stikke under en stol at dette har vært en krevende sak for tre eiere. Det er med stor glede jeg nå hører at formannskapet i Skien også ser på saken på samme måte som fylkestinget, sa Nilsen.

Bakgrunnen for saken er at Vestfold fylkeskommune har stilt krav om at hvis de skulle fortsette som eier i Teater Ibsen må det etableres en egen produksjonsenhet for barne- og ungdomsteater i Vestfold.

Ingen mot

Hovedutvalget for kultur har tidligere gått inn for samarbeidsavtalen, og i fylkestinget ble fylkesrådmannens forslag enstemmig vedtatt.

-Her er det flere som har gått mange gode runder. Dette viser at det bare dialog er som fører frem. Dette er et samarbeid som også Telemark kommer til å dra nytte av, sa Nilsen fra fylkestingets talerstol.

Alle eierne må godkjenne avtale

I forslaget fra fylkesrådmannen er det satt som en forutsetning for Telemark fylkeskommune at avtalen godkjennes av alle de tre eierne, Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Skien kommune. Det er også en forutsetning for avtalen at dette er det eneste langsiktige engasjementet Teater Ibsen skal ha i Vestfold. Virksomheten til Teater Ibsen skal reflektere at to tredjedeler av tilskuddet kommer fra Telemark