Inviterer til spleiselag

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 18.06.2014 / Oppdatert: 18.06.2014
Tog på Bratsbergbanen kjører over Hjukse bru
Foto: Jan T. Espedal
Åpne

Fylkestinget vedtok onsdag at fylkeskommunen kan bidra med inntil 50 prosent av kostnaden for elektrifisering av banen mellom Notodden og Grenland.  Fylkeskommunens bidrag til et spleiselag vil  være på maksimalt 6,3 millioner kroner for elektrifisering av de siste 800 meterne av Bratsbergbanen inn til Notodden kollektivterminal. Resten av finanseringen skal komme fra Jernbaneverket og andre aktører.

Bratsbergbanens fremtid

-Dette dreier seg om Bratsbergbanens fremtid. Så enkelt og så brutalt. Vi har ikke nådd målet for passasjerer i avtalen med Samferdselsdepartementet. Dere nå får anledning til er å være med på et spleiselag for elektrifisering av Bratsbergbanen, under forutsetning av at Jernbaneverket og andre stiller opp med resten av finanseringen. Men den viktigste forutsetningen er at det fortsatt skal være persontrafikk der, sa Sigbjørn Molvik fra SV som innledet i saken.

Det er også en forutsetning at sentrale myndigheter sørger for fortsatt drift av persontog på strekningen.

Behandles i statsbudsjettet

Johannes Tønnes Løchstøer fra Venstre fortalte fylkestinget at de har jobbet hardt inn mot partiledelsen og fått signaler om at Bratsbergbanen vil bli behandlet i statsbudsjettet til høsten, og at det vil derfor ikke komme en uttalelse fra regjeringen om Bratsbergbanen nå.

Tønnes Løchstøer fikk mye skryt fra resten av fylkestinget for den jobben som har blitt gjort for å få Bratsbergbanen inn i statsbudsjettet.

Venstre fikk også fylkestinget med på at rådmannen skal fremme en sak med forslag til tiltak og anbefalinger som kan øke passasjertallet ved fremtidig drift av Bratsbergbanen.

Ansvaret for Bratsbergbanen

Fremskrittspartiet var de eneste som stemte imot innstilingen. De understreket at de ikke var imot Bratsbergbanen, men mente at elektrifisering av Bratsbergbanen ikke var fylkeskommunen sitt ansvar. Gry Rekanes Amundsen fra Fremskrittspartiet stilte også spørsmål ved hvorfor dette ikke var gjort før.

-Hvis vi faktisk tror at elektrifisering er det som skal redde Bratsbergbanen. Hvorfor har vi ikke gjort det før? Vi har hatt tid under samarbeidsavtalen med Samferdselsdepartementet, sa Amundsen.

Representanter fra de rødgrønne partiene mente at selv om Bratsbergbanen ikke formelt drives av fylkeskommunen så er det viktig at de likevel tar ansvar for den.

- Hvis ikke fylkeskommunen tar ansvaret for regional utvikling så misser vi et av de viktigste ansvarene vi har, sa Beate Marie Dahl Eide fra Senterpartiet.