Går inn for fritt skolevalg

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 06.11.2014 / Oppdatert: 10.11.2014
Bø videregående skole: Foto: Eva Susanne Drugg
Med fritt skolevalg, kan for eksempel en elev som bor i Bamble, gå på skole i Bø.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Politikerne går dermed bort fra fylkesrådmannens forslag om å stå fast ved nærskoleprinsippet.

Torsdag var det møte i hovedutvalg for kompetanse på Akkerhaugen. Valget om nærskole eller fritt skolevalg ble grundig diskutert.

- Vi ønsker å gi elevene muligheten til å velge blant et bredere utvalg av skoler. Vi ønsker samtidig å sikre de som nær en skole. Det er både geografi og karakterer som skal styre vedtaket, sa Thorleif Fluer Vikre (FrP), og la til at han trodde eventuelle kostnader for transport vil være minimalt.

Vikres forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer: "Telemark skal ha fritt skolevalg. Inntaket skal som hovedregel være karakterbasert. Alle elever fra Telemark med ungdomsrett skal fritt kunne søke på videregående skoler. Elever har rett til å få plass på nærmeste skole".

- Geografi er viktigst

Det var Svs Helle Hogner som vippet over til opposisjonen.

- Prinsipielt synes jeg det er rimelig at folk får velge. Dersom dette skulle koste så mye, må vi kunne reversere det. Jeg synes vi bør prøve dette.

Hogner understreket at geografi vil være kriterium nummer én.

- Elever som bor i Nome, må ikke reise til Skien for å gå skole.

Overrasket utvalgsleder

- Jeg er overrasket, sier leder for hovedutvalg for kompetanse, Jørund A. Ruud (Ap) etter vedtaket.

Ruud tror ordningen vil bli lite brukt, men han er først og fremst bekymret for svake elever.

- Man innfører et system som gir fordeler til de som har gode karakterer og sterke ressurser fra før. De som har dårlige karakterer blir skjøvet bakover i køen, og må ta til takke med 3. valget.

Nærskole vrs. fritt skolevalg

I dag er det nærskoleprinsippet Telemark fylkeskommune har som grunnlag for inntak. Det betyr at elever søker på det utdanningsprogrammet de ønsker, og blir plassert på skolen som ligger nærmest hjemstedet.

Ved fritt skolevalg kan elever velge blant skoler som ikke er nærmest, og for eksempel velge skolen de synes er best, eller som de ønsker av andre årsaker.

12 av 19 fylker innført fritt skolevalg i videregående skole. Regjeringen har dessuten som mål å gi elevene i videregående opplæring rett til fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene.

Koster

Fylkesrådmannen har vurdert kostnader knyttet til innføring av fritt skolevalg. Ifølge sakspapirene fra fylkesrådmannen er det forholdsvis uklart hvor stort omfang en slik ordning kan få, og hva slags konsekvensen den vil gi.

Ifølge fylkesrådmannen er det sannsynlig at mellom 200 og 400 elever vil velge enn annen skole enn nærskolen, og det betyr ekstra skysskostnader for fylkeskommunen på mellom 4 og 8 millioner kroner.

Saken skal også behandles i fylkesutvalget senere i november, og på fylkestinget i desember.