Fylkesrådmannen fredagsgjest i NRK

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 20.03.2014 / Oppdatert: 20.03.2014
Fylkesrådmann ​Evy- Anni Evensen
Foto: Dan Riis/Telemark fylkeskommune
Åpne

Fylkesrådmannen har et spennende og viktig oppdrag. Hun er med i helseministerens Strategigruppe i prosjektet HelseOmsorg21. I tillegg er Evy-Anni Evensen også med i Topplederforumet til HelseOmsorg21, og er dermed en av få som sitter i begge de to gruppene. Her har hun en viktig rolle i arbeidet med å legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, utvikling og innovasjon i helse- og omsorgsområdet for fremtiden.

Strategigruppens arbeid

Strategigruppen i HelseOmsorg21 har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren. Denne strategien vil være et viktig grunnlag for regjeringens prioriteringer innenfor helse- og omsorgsfeltet fremover. Strategien skal presenteres for Helse- og omsorgsdepartementet før sommeren. 

Sitter også i Topplederforum               

Topplederforumet som fylkesrådmannen også sitter i, trekkes inn i arbeidet med utforming av strategien og får forelagt utkast av strategien underveis i prosessen. Når strategien er ferdig vil det være Topplederforum for HelseOmsorg21 som vil ha ansvaret for å følge opp implementeringen av strategien.

Her kan du lese mer om HelseOmsorg21

Her finner du sendingene fra NRK Østafjells