Foreslår endringer for fylkesbiblioteket

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 05.09.2014 / Oppdatert: 05.09.2014
Telemarksbiblioteket på Ulefoss. Foto: Telemarksbiblioteket
Foto: Telemarksbiblioteket
Åpne

Saken skal behandles i hovedutvalg for kultur 18. september og fylkesutvalget 13. oktober. Bakgrunnen for saken er at fylkesbiblioteket skal bli bedre rustet til å løse sine kjernefunksjoner.

Store endringer

I dag er fylkesbiblioteket organisert og lokalisert sammen med folkebiblioteket i Nome. Et samarbeid som ble inngått i 1995. Siden den gang har bibliotekene gjennomgått store forandringer. Blant annet har moderne informasjonsteknologi og nettbaserte tjenester endret hvordan bibliotekene jobber.

Fylkesbibliotekene i Norge har også gjennomgått store endringer de siste årene. I dag er det bare Telemark som har en kombinert fylkesbiblioteksjef og folkebiblioteksjef. I de fleste fylkene er heller ikke fylkesbiblioteket samlokalisert med et folkebibliotek, eller har egne tradisjonelle boksamlinger.

Veiskifte

Fylkeskommunen ønsker fortsatt at alle fylkets innbyggere skal ha tilgang til bibliotektjenester og litteraturformidling av høy kvalitet, men tror det kan gjøres bedre på en annen måte enn det gjøres i dag.

–Telemark fylkeskommune, som en regional utviklingsaktør på bibliotekområdet, må inn i en nødvendig omstilling av fylkesbibliotekets organisering for å kunne lykkes med fylkeskommunens bibliotekpolitiske mål. Dette saksframlegget viser at vi har kommet til et veiskifte  der endringer må gjøres også i Telemark for å kunne få en mer bærekraftig organisering og rettferdig fordeling av fylkeskommunens ressurser på bibliotekområdet, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Bedre rustet

Fylkesrådmannen foreslå derfor at eksisterende avtaler med Nome kommune blir sagt opp fra 31.12.2015 slik at fylkeskommunen selv kan bestemme hvordan fylkesbiblioteket skal organiseres. Det foreslås å nedsette et utvalg som skal levere enn rapport innen 1. mars om fylkesbibliotekets samfunnsoppdrag i fremtiden.