Foreslår bompengeinnkreving på Rv36

Av: Pål Horsle / Publisert: 26.02.2014 / Oppdatert: 03.03.2014
Foto: 3D-animasjon, Statens vegvesen
Åpne

Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer. Fylkestinget anbefaler at det blir etablert en bomstasjon på kommunegrensa mellom Nome og Sauherad om lag 150 meter inn i Nome kommune.

Innkrevingen baseres på helautomatisk innkreving i en ubetjent bomstasjon. Fylkestinget legger til grunn inntil 15 års innkrevingsperiode med mulighet for forlengelse inntil fem år dersom det blir nødvendig.

Økt trafikk på Lannaveien

Fylkestinget er oppmerksomme på utfordringene som framtidig økt trafikk på Fv 359 som følge av bompengefinansieringen kan medføre.  

– Jeg vil kalle en spade en spade og ønsker også denne strekningen utbedret ved hjelp av bompengeinnkreving på grunn av merbelastningen, sa Tor Baksås (Sp). Vikre fra Frp gikk sterkt i mot enhver form for bompengeinnkreving.

- Det er viktig å presisere at et bompengevedtak er viktig for å unngå ytterligere forsinkelser, Edvard Mæland (H).

Rabatter for elektronisk brikke

Fylkestinget ber Telemark fylkeskommune og Nome kommune til å jobbe sammen for å finne en løsning der også ulike finansieringsløsninger for Stoadalen-Kaste bør drøftes.

Fylkestinget aksepterer en bompengetakst på 25 kroner pr. passering for lette kjøretøy og 75 kroner pr. passering for tunge kjøretøy. En rabattordning bør gis til trafikanter med elektronisk brikke og at det lages et passeringstak på 40 passeringer pr. måned.

Utbedringen som nå skal finansieres med bompenger er i tråd med en anbefaling fra Statens vegvesen, der det nevnes en samlet investeringskostnad på 336 mill. kroner.