Festforestilling og lansering av Telemarks historie

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 13.10.2014 / Oppdatert: 14.10.2014

I 4 år har 27 forskere og eksperter fra hele landet jobbet med innholdet i det som har resultert i bokverket «Telemarks historie». 1200 sider med historien om Telemark – fra de eldste tider og fram til i dag – foreligger nå i bokform.

- Kjennskap til vår felles historie skaper en identitet om hvor vi er fra og en stolthet over hjemplassen vår. Det er på høy tid at Telemarks rike historie blir samlet. Dette er ikke bare et praktverk – det er et viktig verk, for oss, for våre etterkommere, og for Telemark, sier fylkesordfører Terje Riis Johansen.

Bokverket består av tre bind. Første bind tar for seg perioden før 1814, bind 2 er fra tida 1814 til 1905 og bind tre tar for seg perioden fra 1905 og frem til i dag. Hvert bind behandler politikk, næringsliv og kultur, i tillegg til en rekke aktuelle temaer for respektive epoke.

Mytene om Telemark
I verket kan du lese om mann og kvinne, barn og voksen, bonde og fisker, fut og prest. Du vil få svar på hva folk levde av og hvordan de levde sammen, hvordan Telemark ble styrt og hva som kjennetegner Telemarkskulturen gjennom tidene. I verket møter du både verdenskjente og ukjente telemarkinger.

- Forfatterne har hatt en utfordrende jobb med å pløye dypt i de mange mytene om Telemark, men mest utfordrende har det nok vært å få samlet alt på «bare» 1200 sider. Telemark har en utrolig rik og mangfoldig historie, sier prosjektleder Nanna Løkka ved Høgskolen i Telemark.

Bokverket skal være i salg over hele Telemark fra 17. oktober.

Festforestilling i Ælvespeilet
Torsdag 16. oktober kl. 19.00 markeres lanseringen av bokverket «Telemarks historie» ved å samle mange av fylkets historiske og kulturelle krefter til festforestilling i Ælvespeilet kulturhus, Porsgrunn.

I regi av Grenland Friteater blir det servert glimt av bokverket med musikk, scenekunst og gjennom forfatternes egne ord. Telemark messingkvintett, Grenland Operakor, felespiller Per Anders Buen Garnås, skuespillere og forfattere deltar i forestillingen. Blant forfatterne på scenen er Øystein Rian, Harald Berntsen, Kai Østberg, Jorunn Sem Fure, Knut Kjeldstadli og Ellen Schrumpf.

Forestillingen vil streife innom temaer som kulturforskjeller og konkurranse i øvre og nedre Telemark, Talleiv Huvestad og 1814, Serine Jeremiassen, amerikabrev, sjømannshistorie, 2. verdenskrig, det røde fylket og Menstadslaget.

Forestillingen er åpen for publikum, og billetter til 120 kroner kan bestilles på Ælvespeilets nettsider.

Boken blir gitt ut av Fagbokforlaget  http://fagbokforlaget.no/