Etterlengtet jernbaneutredning settes i gang

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 18.03.2014 / Oppdatert: 19.03.2014
Foto: Christian Niclas Nordmark/NSB
Åpne

Saken i lengre tid vært etterspurt av politikere i Agderfylkene og i Telemark. Det var på den årlige jernbanekonferansen til Jernbaneforum i Oslo tirsdag at samferdselsministeren kom med nyheten.  Arbeidet skal være ferdig utredet innen neste Nasjonal transportplan settes i gang i 2018.

Grenlandsbanen knytter sammen regioner

En utbygging av Grenlandsbanen vil være av stor betydning for å binde fylker og regioner sammen og redusere reisetida mellom Oslo og Stavanger med rundt en time. En Grenandsbane vil føre til stor regional utvikling, og bidra til at alle får enda større nytte av et bedre togtilbud.

Porsgrunn - Brokelandsheia

Det er strekningen Porsgrunn-Brokelandsheia som ofte omtales som Grenlandsbanen, og som forbinder Sørlandsbanen med Vestfoldbanen. Utredninger har pågått allerede, men nå er altså planprosessen vedtatt og starter med en konsekvensutredning.

Samferdselskomiteens flertall har i en merknad ønsket at Grenlandsbanens nye trase skal gå mellom Porsgrunn og ny Brokelandsheia stasjon i Gjerstad kommune.

Les mer på Jernbaneverket sine nettsider.