Et styrket sykehus skaper trygghet

Av: Pål Horsle / Publisert: 25.02.2014 / Oppdatert: 03.03.2014
Fylkestingsrepresentanter på fylkestinget 25. februar 2014.
Fylkestinget 25. februar 2014
Foto: Tom Marius Lorier Holen
Åpne

For å bygge på nasjonale føringer bør utviklingsplanen fremmes før helseministeren har lagt fram nasjonal helse- sykehusplan, som kommer i 2015. Den nasjonale sykehusplanen vil gi Stortinget anledning til å gi overordnede føringer for sykehusutviklingen i årene som kommer.

Investeringer uansett

Utviklingsplanens forslag vil ikke bidra til å redusere kostnadene for Sykehuset Telemark.     

- Uansett må det gjøres store investeringer i Skien for å opprettholde et fullverdig tilbud i Skien, sa Johan Tønnes Løchstøer (V).

Flere av fylkestingets representanter var opptatt av at helsetjenestetilbudet i Telemark må møte befolkningens behov for høyspesialiserte tjenester med robuste vaktordninger og høy kompetanse og tilgjengelighet.

Trygghet og velferd

Fylkestinget vil forplikte Sykehuset Telemark til samarbeid med kommunene.

Det blir viktig å utrede de faglig sterke og robuste lokalsykehus med både døgn-, dag- og poliklinikktilbud og avanserte øyeblikkelig hjelp-funksjoner og som oppfyller intensjonene i samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen skal gi Telemarks befolkning et desentralisert og fleksibelt pleie og behandlingstilbud gjennom forpliktende samarbeid mellom sykehus og kommuner.

- Rask behandling av akutte og livstruende tilstander er grunnleggende for folks trygghet og velferd, sa Lise Wiik (Ap).

Luftambulanse

- Det er grunn til å være bekymret for konsekvensene av ytterligere kutt innen psykiatrien i Telemark og jeg mener det desentraliserte psykiatritilbudet må videreføres og styrkes. Døgnsengene ved DPS i Seljord må opprettholdes. Vi ber også om at det snarest blir opprettet en luftambulansebase i Telemark for å styrke den akuttmedisinske dekningen i vår region, sa Beate Marie Dahl Eide (Sp) som la fram et omforent forslag for fylkestinget. 

Utviklingsplanen bør derfor sikre at Sykehuset Telemark består som et selvstendig og fullverdig akuttsykehus i Skien og Notodden, med lokalsykehusavdelinger med døgnaktivitet i Tinn, Notodden og Kragerø, ber fylkestinget i sitt høringssvar.