Enstemmig dom i oppsigelsessak

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 04.11.2014 / Oppdatert: 04.11.2014
Notodden videregående skole, avd Tinnes
Læreren jobbet på Notodden videregående skole.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Læreren ved Notodden videregående skole ble oppsagt av fylkeskommunen 19. mars 2013.

Oppsigelsen var begrunnet i manglende tilstedeværelse og avkortet undervisningstid med elever. I tillegg skal mannen skrevet timeliste for ikke gjennomført arbeid, brukt skolens kjøretøy ulovlig, og uriktig føring av skolens kjørebok. 

Den oppsagte læreren gikk til søksmål med påstand om ugyldig oppsigelse, og krav om erstatning.

Anket dom

Aust-Telemark tingrett avsa dom 23 desember 2013, hvor fylkeskommunen ble frifunnet.

Dommen ble anket i januar 2014.

Ankeforhandlingen skjedde i lagmannsrettens lokaler i Skien tinghus i oktober.

- Krevende for alle involverte

29. oktober avsa Agder lagmannsrett en enstemmig dom, hvor de forkastet anken.

Saksøker har mulighet til å anke dommen videre til høyesterett.

- Fylkeskommunen er fornøyd med å få medhold i at oppsigelsen var saklig, og at denne avgjørelsen var bygget på et riktig faktum og bred vurdering. Oppsigelsessaker er krevende for alle involverte, sier fylkesadvokat i Telemark fylkeskommune, Siv Dalen.