Dette betyr statsbudsjettet for Telemark

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 08.10.2014 / Oppdatert: 12.05.2015
Fylkesveg 651 opp fra Vestfjordalen med Gaustatoppen dekket av snø i bakgrunnen
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Fylkesveier

- Jeg er ekstremt skuffet, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen om at regjeringens tilbud til fylkesveiene kommer som mulighet til å ta opp rentefritt lån på 113 millioner kroner. 
- Det er friske penger vi trenger, ikke lov til å ta opp enda mer lån, sier fylkesordføreren. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er regnet til tre milliarder kroner.

Bratsbergbanen

- Dette er dårlig samferdselspolitikk, sier Terje Riis-Johansen om at regjeringenen vil legge ned Bratsbergbanen. - Det er dypt ironisk at de gjør dette nå, når det nå viser seg at det er mulig å elektrifisere helt frem til kollektivterminalen på Notodden for en mye lavere sum enn tidligere antatt. Dette er lite framtidsretta og ødelegger for mange år med lokalt arbeid, sier fylkesordføreren.

Frie midler

Fylkeskommunen får en vekst som er under landsgjennomsnittet.- Fylkeskommunen har en presset økonomisk situasjon, derfor er dette er skuffende, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen. - Samtidig er dette som forventet, og det vi har rigget oss for, sier hun. Fylkesrådmannen presenterer sitt budsjett den 24.oktober.