Bruker mer i 2015

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 10.12.2014 / Oppdatert: 10.12.2014
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen på talerstolen og fylkesordfører Terje Riis-Johansen på fylkestinget desember 2015
- Vi er klare for oppdraget som fylkestinget har gitt oss, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.
Foto: Dan Riis
Åpne

Telemark fylkesting vedtok å bruke 17 millioner kroner mer enn det som lå i fylkesrådmannens innstilling.

Budsjettet ble vedtatt med 21 mot 20 stemmer. Det var Lise Wiik (Ap), som fremmet forslaget på vegne av den rød-grønne posisjonen.

- Jeg vil advare mot å bruke mer penger enn det som er økonomisk bærekraftig. Det rød-grønne budsjettforslaget er offensivt. Vi har satt fokus på de områdene det er viktigst å styrke. Likevel er det nøkternt. Det viser at vi ønsker å ha god styring over økonomien i tiden fremover, sa Wiik under budsjettdebatten.

Fortsatt gratis elev-PC

Posisjonen hadde i sitt forslag prioritert videregående opplæring (6,45 millioner kroner), næring (5 millioner kroner), og kultur (4,71 millioner kroner) og samferdsel (1 millioner kroner).

Innen opplæring betyr dette blant annet at det fortsatt vil være gratis elev-PC-er. Det skal også brukes mer penger på etterutdanning av lærere, bedret skolehelsetjeneste, tilrettelegging for e-læring og fortsatt arbeid mot mobbing.

Fylkesrådmannen hadde lagt inn en rekke innsparinger innen kultur, men mye av dette ble reversert av fylkestinget.

De økte rammene vil bli finansiert av oppsparte midler, i form av fond.

Ville bruke 50 millioner mer

Den borgerlige opposisjonen hadde fremmet forslag om å bruke 50 millioner kroner mer enn i fylkesrådmannens instilling.

Disse 50 millionene var fordelt på: 20 millioner kroner til asfaltering, 5 millioner kroner til kollektivtiltak, 5 millioner til vekstfremmende tiltak, 2 millioner til deltakelse i EU-programmet, 1 million kroner til kulturtiltak rettet mot eldre, 1 million kroner til frivillige lag og organisasjoner, 2 millioner kroner til arbeid og prosjekter i forbindelse med UNESCO-søknad, 6 millioner på videregående opplæring (elev-PC-er og økt lærlingtilskudd) og 3 millioner kroner til museumsformål.

Gunn Marit Helgesen, Høyres gruppeleder var opptatt av fylkets utfordringer.

- Veksten vår er lavere enn resten av landet. Vi må jobbe enda mer med vår attraksjonskraft og infrastruktur for å tiltrekke oss innflyttere og bedrifter.

- Det handler om næringsliv, mennesker som ønsker å bo her, og om kulturtilbud, og skape ny næring og virksomheter.

Vårt budsjettforslag vil bidra til å få mer fart på fylket. Vi har høy gjeld, men det er det mange fylkeskommuner som har,

Johan Tønnes Løchstør (V) mener at Telemark fylkeksommunes økonomi er god.

- Økonomien er solid, og vi har kontroll. Med de to forutsetningene er det ikke uannsvarlig å bruke ekstra midler for å forsøke å få fart på Telemark.

Bekymret fylkesordfører

På grunn av Stortingets vedtak om reduserte rammeoverføringer på 60 millioner kroner, og reduserte elevantall de neste årene, blir det mindre penger å fordele.

Under fylkesordførerens tale, tok Terje Riis-Johansen opp fylkets økonomi. Han ser alvorlig på fylkeskommunens økonomiske utfordringer i årene fremover.

- 2017 og 2018 ser ut til å bli særdeles utfordrende år for Telemark fylkeskommune. Da slår Stortingets vedtak inn med full tyngde.

- Et krevende budsjett

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen sier det er godt at budsjettet har landet.

- Vi er klare for oppdraget som fylkestinget har gitt oss.

Hun understreker at budsjettet som ble vedtatt er krevende.

- Dette blir krevende for hele organisasjonen. Telemark fylkeskommune har hatt en ryddig økonomi fram til i dag - og det skal vi fortsette med, sier Evensen.

Budsjettet for 2015 har vært innom politisk behandling i utvalgene og sist i fylkesutvalget 18. november. Budsjettet er nå endelig vedtatt.