Besøk fra India

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 11.09.2014 / Oppdatert: 11.09.2014
Foto: Tom Holen
Åpne

Grunnen til besøket er at de ser på muligheten for å legge et servicesenter til Telemark. Under besøket har de blant annet vært på Herøya før de besøkte fylkeskommunen.

Bli attraktive

-Vi har jobbet mye med å bli mer aktive og attraktive for å tiltrekke oss selskaper. Ikke bare i fra Telemark og Norge, men også fra utlandet, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen etter møtet. -Et resultat av den jobbingen er at Telemark fylkeskommune og Innovasjon Norge har møte med Tech Mahindra i dag.

Tech Mahindra sin representant på møtet, Gaurav Gupta, fortalte at de er et verdensomspennende selskap i Mahindragruppen. Selskapet har en omsetning på 3 milliarder og har 92 000 ansatte over hele verden. De leverer informasjonsteknologitjenester.

Positivt møte

-Det har vært et positivt møte. Det er mye som må avklares før vi eventuelt skal åpne et servicesenter i Telemark, men vi ser frem til å fortsette å samarbeide med Telemark, fortalte Gupta.
-Dette er et veldig lovende sted. Når vi etablerer oss et sted så ser vi på hele økosystemet rundt bedriften. Ting som skoler, infrastruktur og lignende er også viktig.

Hvis Tech Mahindra bestemmer seg for å legge et servicesenter til Telemark vil de i første omgang starte i det små og gradvis vokse seg større. Det er en modell de har fulgt når de har etablert seg i andre land.

Samarbeide lokalt

-Det er viktig å understreke at Tech Mahindra ikke ønsker å konkurrere med de lokale selskapene der de etablerer seg. De ønsker å finne partnere og skape synergier, fortalte styreleder i Innovasjon Norge, Telemark, Tine Rørvik. Hun var også tilstede på møtet sammen med direktør i Innovasjon Norge, Telemark Anniken Fægri Damm-Larsen og Tom Egil Flata, Leder for hovedutvalg for næringsutvikling.