6 403 søkere har fått tilbud om skoleplass

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 04.08.2014 / Oppdatert: 07.08.2014
Lærer og elever i klasserom
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Etter at 3. inntaket til videregående opplæring ble ferdig 4. august har totalt 6 403 søkere fått tilbud om skoleplass. På samme tidspunkt i fjor var det 6 516 søkere som fikk et tilbud.

Alle med ungdomsrett har fått tilbud

Søkere med ungdomsrett, fullføringsrett, voksenrett og «ikke rett» har vært med i siste inntaksrunde. Alle med ungdomsrett og fullføringsrett har fått tilbud om skoleplass.

50 søkere med voksenrett har fått et tilbud. Voksne som ikke har fått tilbud vil bli overført voksenopplæringen.

195 søkere med ungdomsrett har fått et nytt skoletilbud etter 3. inntak.

I tillegg har 52 søkere med «ikke rett» fått et skoletilbud på Vg3.

Kontakt skolene

Skolene har nå fått oversendt inntaks- og ventelister og overtar nå senere inntak etter ventelistene. Søkere som ikke er fornøyd med det tilbudet de har fått, må kontakte den enkelte skole for å høre om ledig skoleplass. Det er svært få ledige plasser per dags dato.

De søkerne som har fått et nytt tilbud ved 3.inntak, må svare på tilbudet så snart som mulig og senest 11.august.