Vil opprettholde PPT

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 31.01.2013 / Oppdatert: 31.01.2013
PPT-ansatte i Telemark fylkeskommune
I fjor flyttet den fylkeskommunale PP-tjenesten inn i lokaler i Skien sentrum sammen med Opplæringstjenesten.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Onsdag møttes telemarkspolitikerne i Hovedutvalg for kompetanse til møte. Der skulle de blant annet behandle sak om den fylkeskommunale tjenesten PPT – pedagogisk psykologisk tjeneste.

PP-tjenesten skal gi råd til elever, foreldre, skoler og barnehager om opplæring, oppdragelse og om ulike problemer som kan vanskeliggjøre opplæringen av elevene

31. desember 2009 sa Telemark fylkeskommune opp avtalen med Skien og Porsgrunn kommuner. 1. august 2012 etablerte fylkeskommunen sin egen tjeneste. I dag jobber det ti personer på det nye kontoret som åpnet i Skien sentrum i fjor.

Dyrere enn beregnet

Men tjenesten ble dyrere enn beregnet, blant annet på grunn av driftsutgifter fordi PPT fikk ansvar for flere elever i 10. trinn, investering av nytt IT-utstyr, testmateriell og kontorutstyr.

I november i fjor fremmet derfor Thorleif Vikre (Frp) forslag om å legge ned tjenesten. Politikerne i hovedutvalg for kompetanse vedtok forslaget.  

I fylkestinget i desember ble det vedtatt at politikerne ønsket å se på muligheten for å reversere ordningen og reetablere et samarbeid med kommunene i Grenland, og bestilte en utredning fra fylkeskommunens administrasjon.

- PPT som kjenner elevene

Denne uken var temaet igjen PPT da hovedutvalg for kompetanse behandlet saken. Rådmann Evy-Anni Evensen skrev i sin vurdering at hun ønsket å opprettholde den fylkeskommunale PP-tjenesten. 

- En fylkeskommunal PPT, som også arbeider med overgangen til videregående skole, vil kjenne elevene når de kommer til videregående skole, og hjelpe skolen og eleven til økt gjennomføring, skriver hun blant annet i sin anbefaling.

Enstemmig vedtak i hovedutvalget

Politikerne vedtok enstemmig at de ønsker at den fylkeskommunale PP-tjenesten skal opprettholdes i Grenland. Hovedutvalgsleder Jørund A. Ruud er svært positiv til tjenesten.

- Utredningen viser at PPT har utviklet seg til å bli veldig god og skolene er kjempefornøyde. Det er ingen gode argumenter for å forandre noe som fungerer godt, sier han.

Det ble også vedtatt at PP-tjenesten skal sees i sammenheng med hvordan opplæringsavdelingen i Telemark fylkeskommunene blir organisert.

Saken skal også behandles i fylkesutvalget og fylkestinget i april.