Vil ha 10-minutters avganger

Av: Tania Ripoll / Publisert: 30.08.2013 / Oppdatert: 30.08.2013
Bak rattet: fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Foran bussen: ordfører i Porsgrunn, Øystein Beyer, ordfører i Skien, Hedda Foss Five og ordfører i Siljan, Gunn Berit R. Holmelid.
Bak rattet: fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Foran bussen: ordfører i Porsgrunn, Øystein Beyer, ordfører i Skien, Hedda Foss Five og ordfører i Siljan, Gunn Berit R. Holmelid.
Foto: Tania Ripoll
Åpne

- Med disse forslagene, en kombinasjon av hyppigere avganger og lavere priser, vil Grenland få et av de mest attraktive kollektivtilbudene i Norge, sett i forhold til lignende byområder, sier fylkesordfører Terje-Riis Johansen. for anledningen godt plassert bak rattet på en M2 buss. 

Med bussertifikat på innerlomma tok han bypakke-ordførerne med på en liten rundtur, tett fulgt av Porsgrunns ordfører Øystein Beyer på el-sykkel.

- Det er riktignok snart 20 år siden jeg har kjørt buss, men jeg kan det da ennå, sa fylkesordføreren.

Billigere buss

Ordførerne vil også ha på plass en kraftig reduksjon i prisen for å ta buss.

- Folk må ha råd til å ta bussen. Derfor sikter vi på en kraftig reduksjon i billettprisene, for eksempel månedskort for voksne ned fra 700 kroner til 400 kroner, sa Hedda Foss Five, ordfører i Skien,

- Vi vil gi folk et alternativ til bilen gjennom å skape et bedre tilbud, slik at de kanskje velger buss istedenfor til en bil nummer to, sa hun.
Sykkel + buss= sant.

Skal bli bedre å sykle

Ved siden av et kraftig løft for kollektivtrafikken foreslår ordførerne å gjøre det bedre å sykle, og lettere å kombinere buss og sykkel i Grenland.

Ordførerne vil derfor også bruke belønningsmidlene på å få fjernet flaskehalser i sykkelnettet, problematiske fortauskanter og grus i sykkelbanen, slik at det skal bli bedre flyt for sykkeltrafikken. I tillegg vil de ha bygget bedre sykkelparkeringer slik at det skal bli bedre å kombinere sykkel og buss.

- Vi er inne i en miljøbølge og det må vi tilrettelegge for, sa Porsgrunns ordfører Øystein Beyer.

Pendelbuss hver halvtime

- Pendelavganger hver halvtime i rushtiden vil bety at buss kan bli et godt alternativ for Siljanfolk, sier Siljans ordfører Gunn Berit Rygg Holmelid.

I tillegg vil ordførerne bruke penger på at bussopplevelsen skal bli bedre, med sanntidsinformasjon på enda flere holdeplasser og busstopp med universell utforming.

Innen 1. januar

Ordførerne er samlet om ønsket om å få på plass forbedringene så snart som råd, og sier man realistisk kan få løftene på plass innen 1. januar 2014.

-215 millioner er mye penger, nå vil vi gi Grenlands innbyggere et bedre tilbud så fort så mulig, sier Riis-Johansen.

I begynnelsen av august fikk Bypakke Grenland tilbud om fireårig avtale om belønningsmidler på til sammen 215 millioner kroner.

Det opp til kommunestyrene og fylkestinget om de ønsker å motta tilbudet.