- Vil gå nye veier for å fullføre E134-strekning

Av: Pål Horsle / Publisert: 17.04.2013 / Oppdatert: 17.04.2013
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen på talerstolen på fylkestinget desember 2012
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- Den forholdsvis korte veistrekningen på 2 km er av såpass dårlig forfatning at trafikksikkerheten trues, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Strekninga Grungedal - Velemoen på E134 har et sterkt behov for utbedring, men det er bare strekninga Grungedal kyrkje – Velemoen som er finansiert og igangsatt av Statens vegvesen.

Den resterende strekningen på 2 km vil ikke bli gjennomført når anleggsarbeidet er i gang.

Vedtok forskuttering

Telemark fylkeskommune vedtok i fylkestinget onsdag å forskuttere inntil 45 millioner kroner for utbedring av parsellen.

Forskutteringen skal betales tilbake i løpet av fire år. Forskutteringen blir gjennomført under forutsetning av at Vinje kommune også deltar med 15 millioner kroner.

Riis-Johansen forteller han har vært i samtaler med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet som støtter den noe uortodokse veifinanseringen.