Vegsatsing i Telemark

Av: Pål Horsle / Publisert: 08.11.2013 / Oppdatert: 08.11.2013
Fylkesrådmann og fylkesvaraordfører
Foto: Dan Riis
Åpne

- Vi er glade for at en tydelig Telemarksatsing nettopp kommer fra Telemarksbenken. Vi registrerer med glede at utbygging av E134 Seljord - Åmot skal gjøres med statlige midler og uten bompenger, sier fylkesvaraordfører Lise Wiik.

Regjeringen legger opp til at forberedende arbeider på prosjektet E134 Seljord - Åmot i Telemark kan startes i 2014 med 35 mill. kroner.

Kostnadsoverslaget for prosjektet er på 315 mill. kroner. Prosjektet omfatter tiltak på en 9,4 km lang strekning fordelt på fire delstrekninger. Det er planlagt anleggsstart i 2015, med fullføring i 2018.

- Vi er også glade for at den nye regjeringen ytterligere ønsker å asfaltere og ruste opp Telemarks fylkesveger og å redusere vedlikeholdsetterslepet, sier fylkesvaraordfører Lise Wiik.  

Regjeringen gjeninnfører rentekompensasjonen til fylkene. Det gjør at fylkene kan låne penger til investering i veg, mens staten betaler renteutgiftene. For Telemark utgjør dette om lag 7 mill. kroner.

Reduksjon for regionale utviklingsmidler

Regionale utviklingsmidler vil derimot reduseres dramatisk.

For Telemark fylkeskommune betyr reduksjonen om lag 26 prosent, 16 mill. kroner, og budsjettstørrelsen utgjør etter dette om lag 46 mill. kroner. I stedet ønsker den nye regjeringen å satse på mer robuste kommuner og næringsrettet regionalpolitikk, hvor kompetansebygging, innovasjon, entreprenørskap, klynger/nettverk og andre vekstfremmende tiltak skal prioriteres.

- Dette er en betydelig reduksjon, som vil påvirke deler av fylkeskommunes brede innsats for å drive samfunnsutvikling i fylket, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

- Være en god støttespiller

- Jeg ser at forslaget til statsbudsjett for 2014 kan påvirke den samlede innsatsen til å arbeide med samfunnsutvikling i Telemark, men for å gripe det positive vil vi fortsatt ha midler til å påvirke næringsutviklingen. Vi vil kunne ha kraft til å være en god støttespiller, men dette er avhengig av at vi blir gode til å prioritere de mest riktige og nødvendige innsatsområder.

Evensen sier dette er at arbeid Telemark fylkeskommune vil gripe fatt i umiddelbart.

- Vi må sørge for at vi i Telemark kan vise at vi kan stå sammen om de viktige områdene. Gjør vi det, skal vi klare å vinne gjennom på nasjonale programsatsinger som kommer Telemark til gode, sier fylkesrådmannen. 

En konkretisering av fylkesbevilgningene vil bli gjort i tilskuddsbrevet til Telemark fylkeskommune.