Utfordrende investeringer for fylkeskommunen

Av: Pål Horsle / Publisert: 28.10.2013 / Oppdatert: 28.10.2013
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen presenterte forslag til Mål- og budsjettdokument for 2014-2017 mandag 28. oktober.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- Investeringene er ambisiøse og utfordrende. 100 millioner kroner ble vedtatt til vei i fjor, sier Evensen.

I år er det vedtatt å bruke 713 millioner kroner til å bygge ny og utvide eksisterende skoler i Skien. 

- Vi ser at dette gjør utslag på drift, da finansutgiftene må dekkes på driftsbudsjettet i årene som kommer, forteller fylkesrådmannen.

Nedgangen i ungdomskullene framover reduserer de statlige tilskudd og dermed inntektssiden.'

Fylkesrådmannens budsjettforslag med vedlegg finner du her

Nøktern drift

- Budsjettet som legges fram er offensivt når det gjelder investeringer, men er nøkternt når det gjelder drift, sier Evensen.

Fylkesrådmannen legger fram neste års budsjett med en forventet realvekst på 38,6 millioner kroner. Telemark fylkeskommune har til neste år en vekst i de frie inntekter med 5,7 prosent fra 2013, men kun 2 prosent av rammetilskuddet er til fri disposisjon.

Økningen fordeles på hovedsatsingsområdene videregående opplæring og vei. I tillegg skal midler brukes til lønnsvekst, prisvekst og økte pensjonskostnader. Realøkningen gir grunnlag for å reversere planlagte kutt.

Innovasjon og endringsvilje

Fylkesrådmann er tydelig når hun sier fylkeskommunen skal møte tøffere tider med å bygge kompetanse og bygge en lagånd der vi tar oppdraget med å finne fram til den mest effektive driftsmodellen.

- Vi gjør nå organisatoriske grep for å gi politikerne bedre muligheter til tydelig politisk styring.  En sikkerhets- og kvalitetsstruktur for god interkontroll er i arbeid, og vi starter lederopplæring som skal bidra til god lagånd for innovasjon og endringsvilje, sier Evensen.

- Budsjettet viser tydelig at politikerne i fylkestinget har gjort offensive investeringer for å gi Telemark et «løft», sier fylkesrådmann Evensen.

Kan bli forandringer

Budsjettframlegget baserer seg på den avgåtte regjeringens budsjett.

Endringer kan skje når den nye regjeringen har lagt fram sitt budsjettforslag.

Fylkesrådmannens forslag til budsjett skal behandles i fylkesutvalget 19. november og i fylkestinget 10. og 12. desember.