Tettstedsprisen til Drangedal

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 04.07.2013 / Oppdatert: 18.10.2016
Ordfører Karianne Reiten tok i mot prisen på vegne av kommunen. Her sammen med Lise Wiik.
Foto: Lise Wiik og Karianne Reiten, ordfører i Drangedal, med Tettstedsprisen for 2012
Åpne

Det var Lise Wiik, leder for hovedutvalg for næringsutvikling som overrakk prisen. 

Prisen, som ble delt ut på Drangedalsdagen 22. juni, er et spesiallaget kumlokk fra Ulefos Jernværk, og en gavesjekk på 50.000 kroner øremerket kunstnerisk utsmykking som styrker møteplassen.

Drangedal fikk også et tilsagn om ytterligere 100.000 kroner til kunstnerisk utsmykning, forutsatt en lik egenandel fra kommunen.

Enstemmig jury

Det var en enstemmig jury i Telemark fylkeskommune, fortalte Wiik.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at «allerede midtveis i prosjektperioden vises resultat av bolyst og stedsutviklingsarbeidet, og tverrfaglig arbeid inkluderer folkehelse og nærfriluftsliv».

Juryen trekker også fram kunst i offentlig rom, involvering av innbyggerne, arkitektkonkurranse på blanda bomiljø for alle, inkludert deltidsbeboere i sentrum, nye møteplasser og levende sentrum ned mot de historiske buene og tusenårsstedet Prestestranda.

Skal fremme utvikling

Tettstedsprisen skal støtte og fremme god utviklinga av byer/bydeler, tettsteder, bygdesamfunn, bygningsmiljø, byggeskikk, møteplasser og grøntareal.

Fylkeskommunen opprettet Tettstedsprisen i 1993.

Den har tidligere gått til blant annet Mosaikk i Skien, Seljord og sogene og Lunde slusepark.