Telemarksbarometeret i ny versjon

Av: Pål Horsle / Publisert: 22.11.2013 / Oppdatert: 22.11.2013

Telemarksbarometeret ble lansert våren 2012. Nå er den nye utgaven klar. 

Som et viktig bidrag for forbedring og utvikling av Telemarksbarometeret, er det inngått et samarbeid med Fylkesmannen i Telemark for presentasjon av statistikk på statlige ansvarsområder.
Med større bredde i statistikktilfanget, har analyseteamet i Telemark fylkeskommune tro på økt bruk og større nytteverdi av Telemarksbarometeret.

Flere av statistikkområdene er fremdeles "under arbeid". Artikler skal bl.a. i større grad understøttes med tabeller som viser statistikkgrunnlaget artiklene bygger på. Det forberedes også nye statistikkområder. Det illustrerer samtidig en helt vesentlig side ved Telemarksbarometeret ; et nettsted i kontinuerlig endring og utvikling.

Gå til www.telemarksbarometeret.no