Telemark i fremgang kan bli regionsenter

/ Publisert: 10.12.2013 / Oppdatert: 10.12.2013
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
Foto: Max Emanuelsson
Åpne

- Jeg vil for 2013 gi Telemark fylke terningkast 4, konkluderte fylkesordfører om framgangen for fylket. Fortsatt har vi en vei å gå ettersom utviklingen over tid har vært for dårlig, sa fylkesordføreren. 

 - Grenlandsbanen, Norges mest spennende jernbaneprosjekt, skal nå konsekvensutredes. Prosjektet vil plassere Telemark i sentrum av en regionforstørring for et større bo- og arbeidsmarked, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen i sin tale til fylkestinget 10. desember.

- Bypakka er vedtatt lokalt – nå kan arbeidet med å høste fruktene begynne. Vi ser også at Grenlandsbanen og ny motorvei vil plassere Telemark sentralt i et forstørret regionsenter, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen og trakk frem en rekke vellykkede samferdselsprosjekter.

Bråstopp for en ulykkesbelastet E-18

Arbeidet med Eidangerparsellen ser ut til å gå på skinner, men en av våre mest ulykkesbelastede veier, E18 gjennom Bamble, ser ut til å bli utsatt, sa han.

- Det er en prioritering jeg er uenig i og faktisk mener er ganske uforståelig. Det haster med å få på plass ny E18 gjennom Bamble. Mer enn det haster med å rive bomstasjoner som enda ikke er bygd, framholdt Riis-Johansen.

Politi og sykehus – trygghet

Fylkesordføreren kommenterte i talen den kommende kommune- og regiondebatten med behovet for styring av trygghet. Trygghet for å få hjelp når vi blir syke og trygghet for at politiet er der når vi trenger det.

- Jeg skjønner at når et sykehus har kjøpt inn en stor dyr maskin, så er det trygt og naturlig at flest mulig får nytte av dette tilbudet. Jeg skjønner også at det hjelper lite om det står et skilt med lensmannskontor på døren i hver kommune i Telemark – hvis det mesteparten av døgnet ikke er noen lensmann å få tak i.

- Men jeg har større problemer med å akseptere at vi i 2013 ender opp med å bruke våre samfunnsressurser slik at folk i Øst-Telemark skal få dårligere akutt-tilbud enn hva de tidligere har hatt. Og jeg har problemer med å akseptere at det eventuelt skal ta lengre tid å få tak i politi i Vest-Telemark i 2014 enn i 1964, sa Terje Riis-Johansen.

Et framtidig desentralisert skoletilbud

Etter en lang prosess kom fylkestinget i år endelig fram til en konklusjon om bygging av ny skole i Skien.

- Behovet er udiskutabelt og beslutningen har blitt veldig bra. Med blanke ark og 713 millioner kroner kan det ikke være tvil om at vi nå ser et stort løft komme for elever og lærere Grenland, sa fylkesordføreren.

- Jobben videre nå handler om i enda større grad å sette kvalitet og innhold til de fysiske rammene som nå er gitt. Gledelig er det derfor med en liten økning av at gjennomføringsprosenten i videregående skole som nå er på 69 prosent. Gledelig er også de vellykkede forsøk med nettbasert matteundervisning i Bamble og Kragerø, sier Riis-Johansen.

- Vi er ennå ikke i mål. Vi har et tverrpolitisk ønske om å bevare et desentralisert skoletilbud i Telemark. Det å gi elevene i Telemark et skoletilbud nær eget bosted er og blir et overordnet mål for skolepolitikken i Telemark.  

Kontakt:
Terje Riis-Johansen, fylkesordfører, mobil 975 63 000, e-post: terje.riis-johansen@t-fk.no